เควส ศึกเซียวถิงเตรียมทำศึก(แหวนลายมังกร 15 DEF+70 สุ่มคริติคอล)


เควส ศึกเซียวถิงเตรียมทำศึก (ง่อก๊ก)
เงื่อนไข Lv.15 ขึ้นไปและมีสังกัดกองทัพ
สถานที่ รับเควสที่ "จวินซวีกวน" ถนนใหญ่ เมืองเจี้ยนเยี่ย เขตเจียงตง
รางวัล EXP 1% และ "แหวนลายมังกร" ป้องกัน+70 จำกัดระดับ 15 (สุ่มการโจมตี+100% เมื่อสวมใส่)
 
ขั้นตอน
1. ถ้ามีค่าค่ายทหารของ "จ๊กก๊ก" 5,000 เมื่อคุยจะจบเควสและได้รับของรางวัลเลย
2. ถ้ารับเควสในขณะที่ค่าค่ายทหาร "จ๊กก๊ก" น้อยกว่า 5,000 เมื่อคุยแล้วจะต้องหาสิ่งของตามค่าค่ายทหารดังนี้ 
- ค่าค่ายทหารง่อก๊ก 0-199 จะต้องหาไอเท็ม สุราเส้าซิง* 5 ชิ้น และจะได้รับค่าค่ายทหารจ๊กก๊ก +20 ต่อครั้ง *ดรอปได้จากขุนพลเฝ้าเมือง น้ำ เลเวล 146 ฝานเฉิง เขตจิงเป่ย
- ค่าค่ายทหารง่อก๊ก 200-799 จะต้องหาไอเท็ม ดาบจระเข้* 1 ชิ้น และจะได้รับค่าค่ายทหารจ๊กก๊ก +60 ต่อครั้ง *เป็นไอเท็มระดับ 15 หลอมได้จากไม้หรือแร่ ระดับ 5 ขึ้นไป 
- ค่าค่ายทหารง่อก๊ก 800-1,999 จะต้องหาไอเท็ม หมวกพยัคฆ์แดง* 1 ชิ้น และจะได้รับค่าค่ายทหารจ๊กก๊ก +120 ต่อครั้ง *เป็นไอเท็มระดับ 20 หลอมได้จากแร่ ระดับ 6 ขึ้นไป 
- ค่าค่ายทหารง่อก๊ก 2,000-3,999 จะต้องหาไอเท็ม ยันต์รักษาสุดยอด* 10 ชิ้น และจะได้รับค่าค่ายทหารจ๊กก๊ก +200 ต่อครั้ง *หลอมได้จากการนำกระดาษ+แร่หิน 
- ค่าค่ายทหารง่อก๊ก 4,000-4,999 จะต้องจับ ม้าขาว* 1 ตัว และจะได้รับค่าค่ายทหารจ๊กก๊ก +500 ต่อครั้ง *จับได้ที่เมืองจัวจวิ้น
 
หมายเหตุ
1. หากยังไม่เคยรับเควสนี้แนะนำให้ทำค่าค่ายทหารให้ได้ต ามเงื่อนไข ที่จะสามารถจบเควสได้เลย โดยจับขุนพลของทางฝ่าย "ง่อก๊ก" แล้วเดลให้กับผู้เล่นอื่นหรือไว้ที่ตัวก่อนก็ได้ เมื่อได้ครบ 5,000 ตามเงื่อนไขแล้วจึงไปคุยเพื่อรับเควส
2. หากรับเควสไปแล้ว และทราบว่าต้องหาสิ่งของในระดับใด ให้เตรียมสิ่งของที่ต้องส่งเควส และให้เตรียมค่าค่ายทหาร "ง่อก๊ก" ให้ครบ 5,000 ไว้ด้วยเมื่อส่งมอบไอเท็มเควสเสร็จก็สามารถคุยรับเคว สใหม่โดยถ้ามีค่าค่ายทหารครบ 5,000 อยู่แล้วจะสามารถจบเควสได้เลย
3. หากรับเควสไปแล้ว และจำไม่ได้ว่าต้องหาสิ่งของใด ให้ลองหาไปทีละอย่างและลองไปคุยจนกว่าจะส่งไอเท็มเคว สได้ โดยเตรียมค่าค่ายทหาร "ง่อก๊ก" ให้ครบ 5,000 ไว้ด้วยเพื่อจบเควส