ข้อมูล NPC ตามป่า

NPC ธาตุดินครับ เวล1-100
ทหารหาญเหลือง(ดิน11/เลือด55) ป่าอำเภออี้เซี่ยน อิวโจว
ทหารศึกกล้า(ดิน15/เลือด97) ป่าฉางซาน จี้โจว
ทหารหาญเฮยซาน(ดิน16/เลือด116) ป่าซีซาน จี้โจว
ทหารมารเฮยซาน(ดิน18/เลือด125) ป่าซีซาน จี้โจว
หัวหน้าทหารเสือ(ดิน23/เลือด118) ป่าเหอเน่ย จี้โจว
ผู้พิทักษ์ป่า(ดิน25/เลือด132) ป่าตงจวิ้น ชิงโจว
ทหารศึกเฮยซาน(ดิน25/เลือด154) ป่าตุ้นชิว ชิงโจว
ทหารแพรเหลือง2(ดิน26/เลือด142) ป่าเวยซาน ชิงโจว
ทหารเลวเฮยซาน(ดิน28/เลือด172) ป่าเน่ยหวง จี้โจว
ทหารศึกต้าม่อ(ดิน34/เลือด199) ป่าด่านหูกวน จี้โจว/ดรอปน้ำแร่กระเรียน HP+20, ยาน้ำพุเซียน SP+31, ควันผู้ป้องกัน
ทหารต้าม่อ(ดิน35/เลือด203) ป่าด่านหูกวน จี้โจว/ดรอปน้ำแร่กระเรียน HP+20, ยาน้ำหกรส HP+31, ยาน้ำพุเซียน SP+31
ทหารรบเงาตาย(ดิน40/เลือด221) ป่ากว่างหลิง สวีโจว/ดรอปยาบำรุงโลหิต HP+20
จ้าวเกราะโทสะ(ดิน50/เลือด276) ยอดเขาเทียนจู้ ไหวหนาน/ดรอปน้ำนมเกษรบัว HP+25, สุราผม่เหลียง SP+25
ทหารเหอตง(ดิน52/เลือด257) ป่าเหอตง จิงเป่ย/ดรอปสุราเกาเหลียง SP+25,
นักรบติ้งหย่วน(ดิน56/เลือด283) ป่าหยางเฉิง เหยี่ยนโจว/ดรอปหมั่นโถวใหญ่ HP+43, สุราข้าวเดือย SP+20
จี้จิ่วซือ(ดิน56/เลือด264) ป่าเผิงไหล ชิงโจว/ดรอปเนื้อขี้เมา HP+20, สุราข้าวเดือย SP+20
นักสู้(ดิน61/เลือด373) หร่างซาน เหยี่ยนโจว/ดรอปยาเม็ดคุ้มสมาน HP+31, ยาเม็ดสิบซ้ำ HP+55
มือดาบพลิก(ดิน62/เลือด314) ป่าเกาตู ปิ้งโจว/ดรอปบะหมี่เนื้อแพะ HP+49, สุราเก่า SP+43
ทหารเซ่นปิศาจ(ดิน68/เลือด414) ป่าผิงหยาง ปิ้งโจว/ดรอปสุราห้าธัญพืช SP+43, สุราเปิดดวง SP+55
หนิวสวนจื่อ(ดิน69/เลือด481) ยอดเขาหวนหยวน ซือลี่/ดรอปมะละกอเหลือง HP+40 SP+29, สุราไท่หยวน SP+49
เฒ่าเร้นกาย(ดิน75/เลือด497) ป่าจื่ออู่ กวนจง/ดรอปมะละกอเหลือง HP+40 SP+29, ผงไหมมรกต HP+43, หญ้าแมวระทม
ผู้กล้าเจี๋ย(ดิน78/เลือด595) ป่าจิ้นหยาง ปิ้งโจว/ดรอปซาละเปาหน่อไม้ HP+55, น่องไก่รมควัน HP+62, ขนหนังหยาบ
จ้าวค่ายภูเขา(ดิน78/เลือด582) ป่าเป่ยตี้ กวนจง/ดรอปหญ้าห้ามเลือด HP+49, สุราไท่หยวน SP+49
จอมเวทย์ปีศาจ(ดิน80/เลือด506) ป่าเผิงไหล ชิงโจว/ดรอปสุราข้าว SP+43, สุราเก่า SP+43
เร้นกายไหลลอย(ดิน82/เลือด627) ป่าซิ่นหยาง จิงเป่ย/ดรอปยารักษาระดับสอง HP+62, ชาหอมล้ำลึก SP+62
ทหารฉางเฉิง(ดิน84/เลือด643) ป่าจิ่วหยวน ปิ้งโจว/ดรอปยารักษาระดับสอง HP+62, ยาเหนียวรักษา HP+69
ทหารใหม่(ดิน85/เลือด651) เนินป๋อวั่ง จิงเป่ย/ดรอปชาหอมล้ำลึก SP+62
ทหารหมาไน(ดิน91/เลือด700) เนินฉางปั่น จิงเป่ย/ดรอปยาน้ำมู่ไป๋ HP+62, ยาเหลืองใหญ่ HP+62
ทหารเสือเปรียว(ดิน93/เลือด484) ป่าด่านส่านกวน กวนจง/ดรอปแตงเส้นฝอย HP+55, ซาละเปาเนื้อ HP+62, สุราร้อนแรง SP+62
ทหารเจิ้นอู่(ดิน96/เลือด740) เนินฉางปั่น จิงเป่ย/ดรอปสุรายาแดนใต้ SP+69
ทหารเสือห้าว(ดิน97/เลือด749) ป่าซินเฟิง กวนจง/ดรอปยาเหลืองใหญ่ HP+62, น่องไก่ย่าง HP+69, แผ่นไผ่งาม
หญิงเหินเผ่าจง(ดิน98/เลือด757) ค่ายซั่งยง จิงเป่ย/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, สุราไซซี SP+70

NPC ธาตุดิน เวล101-150
ชายจงเปียว(ดิน102/เลือด891) ค่ายซั่งยง จิงเป่ย/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, สุราไซซี SP+70, อุกกาบาต
ทหารห้าโต่ว(ดิน105/เลือด906) ช่องเขาจื่ออู่ อี้โจว/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, ชาก่อนวสันต์ SP+69
กองหน้า(ดิน106/2ตัว/เลือด928) ป่าไม่เฉิง จิงเป่ย/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, สุรายาแดนใต้ SP+69
ทหารพาย(ดิน107/เลือด937) ประตูค่ายเจียงเชี่ย จิงเป่ย/ดรอปปลาหญ้า SP+69, ปลาหอม HP+43 SP+33, ปลาธงหนังดำ HP+40 SP+29
ทหารกล้าหมีดำ(ดิน109/เลือด847) ป่าเปยหนาน เกาะอี๋โจว/ดรอปน่องไก่ย่าง HP+69, ปลาหญ้า SP+69
ทหารแดนบ้าน(ดิน111/เลือด985) ช่องเขาจีผม่ เหลียงโจว/ดรอปยาน้ำระงับว่าง HP+69, ชานมร้อน SP+69
ทหารสุนัขป่า(ดิน113/2-3ตัว/เลือด993) ทางหัวหยง จิงเป่ย/ดรอปยาเหนียวรักษา HP+69, สุรายาแดนใต้ HP+69
หญิงหมานอู่(ดิน115/เลือด1031) ทางเดินเขาจิงเหมิน จิงหนัน/ดรอปน้ำสมุนไพรลับ HP+69, สุรายาแดนใต้ SP+69
ทหารโจมตี (ดิน116/เลือด1011) ช่องเขาจีผม่ เหลียงโจว/ดรอปยาน้ำระงับว่าง HP+69, ชานมร้อน SP+69
มือขึ้นใบ(ดิน118/เลือด1039) ค่ายเจียงเชี่ย จิงเป่ย/ดรอปปลาเสือ SP+76, ลิ้นไซซี SP+69, ปูยามตายาว HP+40 SP+29
ทหารซานเสีย(ดิน120/เลือด1091) ช่องเขาฉวีถาง อี้โจว/ดรอปส้มแม่น้ำหมิน HP+69, ชาก่อนวสันต์ SP+69
จงจี้จิ่ว(ดิน120/เลือด1031) ช่องเขาจื่ออู่ อี้โจว/ดรอปน้ำสมุนไพรลับ HP+69, สุราเลื่องชื่อ SP+70
มือดาบห่วง(ดิน124/เลือด1078) ค่ายหนานอัน เหลียงโจว/ดรอปกะหล่ำปลี HP+69, สุราเจี่ยวดี SP+69
ทหารเรือจิงฉู่(ดิน126/เลือด1145) ค่ายกงอัน จิงหนัน/ดรอปปูยามตายาว HP+40 SP+29, ปลาธงหนังดำ HP+40 SP+29
ขุนเชียงดุ(ดิน126/เลือด1131) ป่าเจียเหมิง อี้โจว/ดรอปเนื้อแผ่น HP+70, สุราหยาบ SP+69
ทหารค้อนหลอม(ดิน128/เลือด1118) ค่ายอันติ้ง เหลียงโจว/ดรอปยาน้ำย้อนว่าง HP+69, ชานมร้อน SP+69
ทหารหยวนเจิ้น(ดิน128/เลือด1132) ป่าหวาโข่ว อี้โจว/ดรอปน่องไก่ย่าง HP+69, สุราเจี่ยวดี SP+69
โสมไก้หม่าใหญ่(ดิน130/เลือด1021) ป่าไต้ฟาง เกาจวี้ลี่/ดรอปผงโสมคนตงอี๋ SP+69
หน่วยมังกรดำ(ดิน130/เลือด1198) ค่ายฉีซาน เหลียงโจว/ดรอปยาเม็ดช่วยโลก HP+76, สุรายงโจว SP+76
พันเจิงจวิน(ดิน130/เลือด1171) ป่าเจียเหมิง อี้โจว/ดรอปผักขาวนุ่ม HP+76, ชาเย็นใจ SP+76
ทหารเฝ้าด่าน(ดิน133/เลือด1192) ป่าไป๋สุ่ย อี้โจว/ดรอปสาลี่น้ำใหญ่ HP+76
ทหารเจิ้นหนัน(ดิน134/เลือด1212) ป่าไหลหยาง จิงหนัน/ดรอปเนื้อหมูดำ HP+76
ทหารยงเหลียง(ดิน135/เลือด1198) เชิงเขาเถี่ยหลง เหลียงโจว/ดรอปเนื้อวัวแห้ง HP+76
กองนางแอ่นเหิน(ดิน137/เลือด1217) ค่ายฝานเฉิง จิงเป่ย/ดรอปเนื้อคะนิ้ง HP+83, เนื้อหมูดำ HP+76, ผลึก!มงคล
ทหารเหลียงโจว(ดิน138/เลือด1839) ทะเลทรายอวี้เหมิน เหลียงโจว/ดรอปยาน้ำพลังปราณ HP+95, ยาต่อวิญญาน SP+89
นายกองยอดทหาร(ดิน140/เลือด1420) ภูเขาดินเจียถิง เหลียงโจว/ดรอปเนื้อแพะนุ่ม HP+83
ทหารพลิกลำน้ำ(ดิน140/เลือด1420) ป่าหยวนหลิง จิงหนัน/ดรอปปลาหญ้าทะเล HP+83, ปลาเตียวตาโต SP+83
กองจู่โจม(ดิน141/เลือด1421) ช่องเขาหลี่หลิง จิงหนัน/ดรอปพายเนื้อทอด HP+83, สุราหยกไข่มุก SP+83
ทหารเสือพ่น(ดิน142/เลือด1406) ค่ายอี๋หลิง จิงเป่ย/ดรอปยาปรอดโปร่ง HP+89,
ทหารตะลุย(ดิน143/เลือด1443) ภูเขาดินเจียถิง เหลียงโจว/ดรอปยารักษาระดับ1 HP+47 SP+36
องครักษ์เซียง(ดิน146/เลือด1487) ป่าเซียงหนาน จิงหนัน/ดรอปเห็ดเป๋าฮื้อ HP+83, ชาดีเจียงหนาน SP+83

NPC ธาตุดิน เวล151-180
ทหารอู่หลิง(ดิน153/เลือด1562) ค่ายอู่หลิง จิงหนัน/ดรอปเห็ดเป๋าฮื้อ HP+83, ชมหอมหยุนม่ง SP+83
ค่ายทวนขวาง(ดิน154/เลือด1612) ค่ายเหยียนฉวี อี้โจว/ดรอปสุราธารใส SP+83
ทหารผม้ฮั่น(ดิน157/เลือด1607) ค่ายอู่หลิง จิงหนัน/ดรอปพายซี่โครงวัว HP+83, ยาน้ำสน SP+83
ทหารฮู่กั๋ว(ดิน157/เลือด1586) ป่าเจี้ยนเก๋อ อี้โจว/ดรอปพายเนื้อทอด HP+83, สุราหยกไข่มุก SP+83
องครักษ์เสือดำ(ดิน163/เลือด1839) ค่ายปาชิว จิงหนัน/ดรอปหมูปิ้งทั้งตัว HP+89, สุราบ๊วยดอง SP+89
มือดาบสะบั้น(ดิน170/เลือด1958) ค่ายหยุนม่ง จิงหนัน/ดรอปสุราชวีหยวน SP+89
ทหารเจี่ยวโต้ว(ดิน173/เลือด1904) ทางเดินเจาอู่ เหลียงโจว/ดรอปเปี๊ยะใหญ่แข็ง HP+95, สุราสวรรค์ SP+89
ทหารแมทริกซ์(ดิน175/เลือด1929) ไหล่เขาติ้งจวิน อี้โจว/ดรอปยาเม็ดกุญแกหยก HP+101, ยาหมื่นมังกร SP+95
ทหารจรยุทธ(ดิน177/เลือด1961) เชิงเขาเป่ยซาน อี้โจว/ดรอปเห็ดหอมป่า HP+95, สุราบรรณาการ SP+101
ทหารกล้าตาย(ดิน180/เลือด1965) ยอดเขาติ้งจวิน อี้โจว/ดรอปเปี๊ยะใหญ่แข็ง HP+95

Cr คุณ trakool แห่ง pramool นะครับ

NPCธาตุน้ำ
ทหารเลว(น้ำ7/เลือด47) ป่าจงซาน อิวโจว
ทหารศึกห้าว(น้ำ14/เลือด82) ป่าฉางซาน จี้โจว
ขุนทหารเสือดาว(น้ำ23/เลือด118) ป่าเหอเน่ย จี้โจว
ทหารพาย(น้ำ37/เลือด196) ค่ายหลูเจียง ไหวหนาน/ดรอปปลาเค็มเล็ก HP+31, ปลาหางเสือ HP+25, ไห่ฉวนผัดสุรา SP+25
ช่างเทคนิค(น้ำ38/เลือด190) ป่าไหวอิน สวีโจว/ดรอปขนมอบต้นหอม HP+20, สุราข้าวเดือย SP+20, เอ้อกัวโถว SP+20
ทหารอวี้หลิน(น้ำ42/เลือด211) ท่าข้ามหว่านโข่ว สวีโจว/ดรอปยาน้ำบำรุงกาย, ซาละเปาผัก
ทหารศึกเหล็กน้ำ52/เลือด321) ป่าสือถิง ไหวหนาน/ดรอปน้ำเฟิงซิ่น SP+20
ทหารเกราะ(น้ำ58/เลือด293) ป่าถุนหลิว ปิ้งโจว/ดรอปผักดองเค็ม HP+43, ผักบุ้ง HP+31
ทหารศึกบู๊(น้ำ61/เลือด370) หร่างซาน เหยี่ยนโจว/ดรอปยาเม็ดคุ้มสมาน HP+31, ยาเม็ดสิบซ้ำ HP+55
หนูตี้(น้ำ62/เลือด376) ป่าอี้หยาง เหยี่ยนโจว/ดรอปเนื้อยุ่ย HP+55, สุราต้าชวี SP+49
นักรบเจี้ยนอู่(น้ำ65/เลือด395) ป่าหยงหยาง เหยี่ยนโจว/ดรอปน้ำเต้าหู้ HP+37, สุราเหลือง SP+31
คนเถื่อนไท่สิง(น้ำ68/เลือด346) ป่าเกาตู ปิ้งโจว/ดรอปปอเปี๊ยะทอด HP+
ทหารศึกง้าวมือ(น้ำ68/เลือด414) ยอดเขาซีไซ ไหวหนาน/ดรอปนมแพะ HP+37,หอยเหล็กหมาด SP+31, ชารสชุ่มชื้น SP+43
หยวนซานจื่อ(น้ำ70/เลือด514) ยอดเขาหวนหยวน ซือลี่/ดรอปมะละกอหวาน HP+36 SP+26, ชาชิ่นเฟ่ย SP+49, สุราซันเฉ่า SP+55
ทหารวังหลวง(น้ำ73/เลือด483) ป่าหู่เหลา ซือลี่/ดรอปยาปลอดโปร่ง HP+43, ยาน้ำหญ้าทะเล HP+62
พรตปีศาจ(น้ำ73/เลือด556) ป่าผิงหยาง ปิ้งโจว/ดรอปยาน้ำหญ้าขจี HP+55, สุราเปิดดวง SP+55
ทหารศึกกวนจง(น้ำ76/เลือด507) ป่าเสียกู่ กวนจง/ดรอปหญ้าห้ามเลือด HP+49,
ทหารผอมโซ(น้ำ78/2ตัว/เลือด595) เนินป๋อวั่ง จิงเป่ย/ดรอปส้มเช้ง HP+33 SP+22,
ชายป่วย(น้ำ84/3ตัว/เลือด643) เนินป๋อวั่ง จิงเป่ย/ดรอปยาน้ำหญ้าทะเล HP+62, กระดาษไผ่นภา
เร้นกายพิสุทธิ(น้ำ84/เลือด643) ป่าซิ่นหยาง จิงเป่ย/ดรอปยารักษาระดับสอง HP+62, ชาหอมล้ำลึก SP+
ชาวนาหนุ่ม(น้ำ86/เลือด660) ป่าอั้วหลง จิงเป่ย/ดรอปฟักใหญ่ HP+62, สุราหอม SP+62 , ไผ่เจียงหยาง
ทหารเจี่ยวหมาน(น้ำ91/เลือด700) ค่ายซั่งยง จิงเป่ย/ดรอปสุราร้อนแรง SP+62,ยาเหลืองใหญ่ HP+62,ใบเชิง
ทหารชิวหลอ(น้ำ94/เลือด489) ป่าด่านส่านกวน กวนจง/ดรอปซาละเปาเนื้อ HP+62, สุราร้อนแรง SP+62, ชาเตาหอม SP+62
ทหารปีกเขียว(น้ำ98/2ตัว/เลือด757) เนินฉางปั่น จิงเป่ย/ดรอปยาน้ำย้อนว่าง HP+69
ทหารเกราะคลั่ง(น้ำ100/เลือด773) ป่าซินเฟิง กวนจง/ดรอปชาเย็นใจ มะละกอเหลือง ไม้เมือกหอม
ทหารพันโท(น้ำ104/เลือด910) ค่ายซั่งยง จิงเป่ย/ดรอป ผักกาดขาวดอง HP+70, สุราไซซี SP+70
ทหารเฟิ่งเต้า(น้ำ105/เลือด944) ช่องเขาจื่ออู่ อี้โจว/ดรอปชาก่อนวสันต์ SP+69
ทหารคุมเสบียง(น้ำ107/เลือด984) ป่าหมู่บ้านจี้เซี่ ยน เหลียงโจว/ดรอปเนื้อแผ่น HP+70, สุราหยาบ SP+69
มือคุมหางเสือ(น้ำ109/เลือด956) ประตูค่ายเจียงเชี่ ย จิงเป่ย/ดรอปปลาหอม HP+43 SP+33, ปลาธงหนังดำ HP+40 SP+29
ทหารเขี้ยวสุกร(น้ำ110/เลือด855) ป่าเปยหนาน เกาะอี๋โจว/ดรอปกะหล่ำปลี HP+69, ปลาหอม HP+43 SP+33, ปลาหญ้า SP+69
องครักษ์เหล็ก(น้ำ111/เลือด1011) ช่องเขาจีกู่ เหลียงโจว/ดรอปยาน้ำระงับว่าง HP+69, ชานมร้อน SP+69
เพียนเจี้ยง(น้ำ112/เลือด991) ช่องเขาเสียกู่ อี้โจว/ดรอปกะหล่ำปลี HP+69, สุราเจี่ยวดี SP+69
ผีเจี้ยง(น้ำ113/เลือด1004) ช่องเขาเสียกู่ อี้โจว/ดรอปพายลูกแกะ HP+69, สุราไซซี SP+70
ทหารทวนเหล็ก(น้ำ114/เลือด1037) ป่าลี่เฉิง เหลียงโจว/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, สุราหยาบ SP+69
ทหารทวนหม่าหาน(น้ำ115/เลือด896) ป่าหม่าหาน เกาะเกาจวี้ลี่/ดรอปปลาคอท HP+69, ลิ้นไซซี SP+69, หอยแมลงภู่ใหญ่ SP+76, แผ่นไผ่เรือน
ผู้กล้าเสือก้อ(น้ำ115/2ตัว/เลือด1011) ทางหัวหยง จิงเป่ย/ดรอปยาเหนียวรักษา HP+69, สุรายาแดนใต้ HP+69
ทหารพิทักษ์กฎ (น้ำ117/เลือด1038) ป่าหลินจือ เหลียงโจว/ดรอปเนื้อแผ่น HP+70, ชาไหวหนาน SP+83
กองขว้างมีดลับ(น้ำ120/เลือด1058) ค่ายเจียงเชี่ย จิงเป่ย/ดรอปลิ้นไซซี SP+69
ทหารปราบกบฎ(น้ำ120/เลือด1031) ช่องเขาจีกู่ เหลียงโจว/ดรอปน้ำสมุนไพรลับ HP+69, ชาก่อนวสันต์ SP+69
ทหารน้ำซีสู่(น้ำ121/เลือด1091) ช่องเขาฉวีถาง อี้โจว/ดรอปส้มแม่น้ำหมิน HP+69, ชาก่อนวสันต์ SP+69
ทหารฉีอู่(น้ำ122/เลือด1044) ค่ายอันติ้ง เหลียงโจว/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, สุราหยาบ SP+69
ทหารกู้ยโหลว (น้ำ125/เลือด979) ป่าไต้ฟาง เกาจวี้ลี่/ดรอปโสมป่าร้อยปี HP+76
ยอดทหารเชียง(น้ำ125/เลือด1078) ป่าเจียเหมิง อี้โจว/ดรอปเนื้อแผ่น HP+70, สุราหยาบ SP+69
ทหารฉีซาน(น้ำ126/เลือด1098) ค่ายฉีซาน เหลียงโจว/ดรอปยาเหนียวรักษา HP+69, สุราหยาบ SP+69
ผู้กล้าอินทรี(น้ำ130/เลือด1151) ทางหัวหยง จิงเป่ย/ดรอปน้ำทิพย์ HP+76, สุราเจียงหนาน SP+76, ผ้าสีน้ำค้าง
ทหารทองแดง(น้ำ135/เลือด1219) ป่าไหลหยาง จิงหนัน/ดรอปเนื้อหมูดำ HP+76, สุราเจียงหนาน SP+
ทหารกองหน้า(น้ำ137/เลือด1217) ภูเขาดินเจียถิง เหลียงโจว/ดรอปเนื้อหมูดำ HP+76, สุรายอดข้าว SP+76
ทหารหนิงหย่วน(น้ำ140/เลือด1427) ช่องเขาหลี่หลิง จิงหนัน/ดรอปพายเนื้อทอด HP+83, สุราหยกไข่มุก SP+83
ดาบสะบั้นเชียง(น้ำ141/เลือด1421) ช่องเขาหวงจง เหลียงโจว/ดรอปเนื้อแพะนุ่ม HP+83, ชาเผ่าเชียง SP+83
ผู้กล้าซานโต้ว(น้ำ142/เลือด1428) ภูเขาดินเจียถิง เหลียงโจว/ดรอปยารักษาระดับ1 HP+47 SP+36
ทหารเรือรบใหญ่(น้ำ142/เลือด1463) ป่าหยวนหลิง จิงหนัน/ดรอปปลาหญ้าทะเล HP+83, ปลาเตียวตาโต SP+83
ขุนพลเฝ้าเมือง(น้ำ146/เลือด1448) ค่ายฝานเฉิง จิงเป่ย/ดรอปปลาเหลืองทอด HP+76, สุราเส้าชิง SP+83
มือดาบไว(น้ำ149/เลือด1510) ป่าหลินเฮ่อ จิงหนัน/ดรอปน่องนึ่งใบบัว HP+83, ชาไหวหนาน SP+83
ทหารพาย(น้ำ150/เลือด1511) ป่าเซี่ยโข่ว จิงเป่ย/ดรอปยาต่อวิญญาน SP+89, ยาน้ำสน SP+
มือดาบหยวน(น้ำ155/เลือด1585) ค่ายเหยียนฉวี อี้โจว/ดรอปเห็ดเป๋าฮื้อ HP+83, สุราธารใส SP+83
ทหารโล่เหล็ก(น้ำ156/เลือด1600) ค่ายปาชิว จิงหนัน/ดรอปปูหมั่นโถว HP+47 SP+36, ปลาหลูปากแหลม HP+47 SP+36
ทหารค่ายเหล็ก(น้ำ156/เลือด1607) ป่าเซี่ยโข่ว จิงเป่ย/ดรอปปลาหญ้าทะเล HP+83, อุ้งตีนหมีป่า HP+89
ค่ายเจาอู่(น้ำ158/เลือด1594) ป่าเจี้ยนเก๋อ อี้โจว/ดรอปพายเนื้อทอด HP+83
ทหารชิงกั๋ว(น้ำ160/เลือด1777) ค่ายเหยียนฉวี อี้โจว/ดรอปหมูปิ้งทั้งตัว HP+89
ทหารอี๋เต้า(น้ำ161/เลือด1821) ช่องเขาอี๋เต้า จิงหนัน/ดรอปอุ้งตีนหมีป่า HP+89
นักบู๊เกราะ(น้ำ162/เลือด1844) ค่ายปาชิว จิงหนัน/ดรอปหมูปิ้งทั้งตัว HP+89
อาสาหลางจ้ง(น้ำ163/เลือด1796) ป่าหลางจ้ง อี้โจว/ดรอปรากบัวชวนจง HP+89
ทหารชิงเรือ(น้ำ168/เลือด1897) ค่ายหยุนม่ง จิงหนัน/ดรอปยาปลอดโปร่ง HP+89
ทหารหมีเสือ(น้ำ171/เลือด1901) ยอดเขาเทียนต้าง อี้โจว/ดรอปยาต่อวิญญาน SP+89
ทหารเจิงฉี(น้ำ174/เลือด1906) ทะเลทรายอวี้เหมิน เหลียงโจว/ดรอปสาลี่เซียงจง HP+89
ทหารทะลวงตี(น้ำ178/เลือด1955) เชิงเขาเป่ยซาน อี้โจว/ดรอปเห็ดหอมป่า HP+95, สุราบรรณาการ SP+101
NPCธาตุลม
ทหารเกราะเฮยซาน(ลม17/เลือด120) ป่าซีซาน จี้โจว
หัวหน้าทหารหมี(ลม24/เลือด122) ป่าเหอเน่ย จี้โจว
คนเถื่อนภูเขา(ลม 38/เลือด190) ป่าไหวอิน สวีโจว/ดรอปสาลี่น้ำเล็ก HP+13 SP+7, เอ้อกั้วโถว SP+20
ขุนทัพอู่เว่ย(ลม50/เลือด291) ยอดเขาเทียนจู้ ไหวหนาน/ดรอปยาน้ำบำรุงกาย HP+25, ควันผู้ป้องกัน
ทหารศึกดาบสั้น(ลม51/เลือด282) เขาเจียสือ ไหวหนาน/ดรอปผงเถียนซี HP+49, สุราหนิงลู่ SP+25
นักรบกวงอู่ (ลม58/3ตัว/เลือด293) ป่าหยู่หนาน เหยี่ยนโจว/ดรอปซาละเปาผัก HP+25, ส้มน้อย HP+13 SP+7,สุราข้าวโพด SP+10
จ้าวทหารเถื่อน(ลม60/เลือด364) ป่าเป๋ยไห่ เมืองเป๋ยไห่ ชิงโจว/ดรอปมะละกอเขียว, ยาปราณดำเนิน
นักรบยอดเขา(ลม63/เลือด319) ป่าถุนหลิว ปิ้งโจว/ดรอปซาละเปาหน่อไม้ HP+55,เห็ดฟางใหญ่ HP+43,สุราโจ๊ก SP+43, กระดาษยันต์
ทหารปีศาจท่อง(ลม66/เลือด401) ป่าผิงหยาง ปิ้งโจว/ดรอปสุราห้าธัญพืช SP+43, สุราเปิดดวง SP+55
หญิงรำชาวเขา(ลม67/เลือด341) ป่าเกาตู ปิ้งโจว/ดรอปเนื้อยุ่ย HP+55, ปอเปี๊ยะทอด HP+43, ไม้อันเล่อ
ทหารเซียนอู่(ลม69/เลือด421) ป่าด่านอู่กวน ซือลี่/ดรอปส้มน้อย HP+13 SP+7, ผ้ากอฝ้าย
ทหารซงหนู(ลม72/เลือด548) ป่าจิ้นหยาง ปิ้งโจว/ดรอปซาละเปาเนื้อ HP+62, สุราซันเฉ่า SP+55
หญิงภูเขา(ลม72เลือด485) ป่าจื่ออู่ กวนจง/ดรอปหญ้าแมวระทม, ใบฝ่ามือ
หัวหน้าชายแดน(ลม75/2ตัว/เลือด572) ป่าหลินเฝิน ปิ้งโจว/ดรอปยาเม็ดสิบซ้ำ HP+55, สุราซันเฉ่า SP+55, หนังหนาใหญ่
ทหารหนานจวิ้น(ลม76/2ตัว/เลือด580) ป่าเจียงหลิง จิงเป่ย/ดรอปเต้าหู้อ่อน HP+55, สุราจิงฉู่ SP+55
ผู้สันโดษภูเขา(ลม77/เลือด510) ป่าเป่ยตี้ กวนจง/ดรอปหญ้าห้ามเลือด HP+49, สุราไท่หยวน SP+49, ผ้าไหมไหมป่า
ทหารอ่อนแอ(ลม79/3ตัว/เลือด603) เนินป๋อวั่ง จิงเป่ย/ดรอปส้มเช้ง, ชาพิรุณพรม SP+55
ชายเผ่าเจี๋ย(ลม80/3ตัว/เลือด611) ป่าจิ้นหยาง ปิ้งโจว/ดรอปสุราเปิดดวง SP+55,
หัวหน้าชาวบ้าน(ลม87/3ตัว/เลือด668)   เนินป๋อวั่ง จิงเป่ย/ดรอปยาเหลืองใหญ่ HP+62, ชาเตาหอม SP+62, ดรอปผ้าดิ้นจ๊กก๊ก
ทหารหมวกเหล็ก(ลม90/2ตัว/เลือด692) เนินฉางปั่น จิงเป่ย/ดรอปยาเหลืองใหญ่ HP+62, ยาน้ำมู่ไป๋ HP+62
กองดาบใหญ่(ลม92/เลือด478) ด่านส่านกวน กวนจง/ดรอปแตงเส้นฝอย HP+55, ซาละเปาเนื้อ HP+62, สุราร้อนแรง SP+62
ทหารซั่งยง(ลม97/เลือด749) ค่ายซั่งยง จิงเป่ย/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, สุราไซซี SP+70
ขุนพลหยาเหมิน(ลม97/เลือด749) เนินฉางปั่น จิงเป่ย/ดรอปยาน้ำย้อนว่าง HP+69,
นักบู๊อสูร(ลม98/เลือด757) ป่าซินเฟิง กวนจง/ดรอปยาเหลืองใหญ่ HP+62, ฟักใหญ่ HP+62, สุราเจี่ยวดี SP+69
มือเรือเร็ว(ลม101/เลือด882) ป่าเจียงหลิง จิงเป่ย/ดรอปลิ้นไซซี SP+
ทหารง้าวเหล็ก(ลม105/2ตัว/เลือด919) ป่าไม่เฉิง จิงเป่ย/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70,
หญิงเสือดาวเมฆ(ลม105/เลือด814) ป่าเปยหนาน เกาะอี๋โจว/ดรอปพายลูกแกะ HP+69, มะละกอเหลือง HP+40 SP+29, สุรายอดข้าว SP+76
ค่ายสอดแนม(ลม106/เลือด906) ช่องเขาจีกู่ เหลียงโจว/ดรอปยาเหนียวรักษา HP+69, สุราหยาบ SP+69
ทหารเรือเล็ก(ลม110/เลือด1004) ป่าหยวนหลิง จิงหนัน/ดรอปน่องไก่ย่าง HP+69, กะหล่ำปลี HP+69, ไม้อันเล่อ
ทหารศึกฉางซา(ลม114/3ตัว/เลือด1044) ช่องเขาหลี่หลิง จิงหนัน/ดรอปชาก่อนวสันต์ SP+69,
ทหารหมานอู่(ลม116/เลือด1070) ทางเดินเขาจิงเหมิน จิงหนัน/ดรอปน้ำสมุนไพรลับ HP+69, สุรายาแดนใต้ SP+69
ชาวค่ายเหลี่ยม(ลม117/เลือด1038) ช่องเขาจีกู่ เหลียงโจว/ดรอปยาน้ำระงับว่าง HP+69, ชานมร้อน SP+69, หนังขนฮวน
ทหารเชิญธง(ลม118/3ตัว/เลือด1039) ค่ายเจียงเชี่ย จิงเป่ย/ดรอปปลาคอท HP+69, ปลาตาเหา HP+76
ผู้กล้าหม่าหาน(ลม119/เลือด929) ป่าหม่าหาน เกาะเกาหลี/ดรอปยาน้ำระงับว่าง HP+69
เซี่ยนเหว่ย(ลม120/เลือด1038) ช่องเขาเสียกู่ อี้โจว/ดรอปยาน้ำย้อนว่าง HP+69, ชาก่อนวสันต์ SP+69, ผ้าทอสีสัน
ผู้กล้าพายุ(ลม121/เลือด1124) เชิงเขาจีกู่ เหลียงโจว/ดรอปน้ำสมุนไพรลับ HP+69, ชาก่อนวสันต์ SP+69
องครักษ์มังกร(ลม122/เลือด1076) ทางหัวหยง จิงเป่ย/ดรอปยาน้ำย้อนว่าง HP+69, ชาเจี้ยนอัน SP+69
ทหารเร็วไว(ลม123/เลือด1071) ค่ายหนานอัน เหลียงโจว/ดรอปกะหล่ำปลี HP+69, สุราเจี่ยวดี SP+69
ทหารซุ่นหนู(ลม124/2ตัว/เลือด971) ป่าไต้ฟาง เกาจวี้ลี่/ดรอปสุราเจี่ยวดี SP+69, หอยแมลงภู่ใหญ่ SP+76, โสมยักษ์ HP+69
ทหารตระเวนเขา(ลม125/3ตัว/เลือด1111) ค่ายฉีซาน เหลียงโจว/ดรอปยาเหนียวรักษา HP+69, สุราหยาบ SP+69
ทหารค่ายง้าว(ลม127/เลือด1118) ค่ายอันติ้ง เหลียงโจว/ดรอปยาน้ำย้อนว่าง HP+69, ชานมร้อน SP+69
ขุนพลเหิน(ลม129/3ตัว/เลือด1142) ทางหัวหยง จิงเป่ย/ดรอปน้ำทิพย์ HP+76, สุราเจียงหนาน SP+76
ทหารง่ามเหล็ก(ลม129/เลือด1124) ป่าเจียเหมิง อี้โจว/ดรอปผักขาวนุ่ม HP+76, ชาเย็นใจ SP+76
ทหารศึกเสือ(ลม133/เลือด1179) ประตูค่ายฝานเฉิง จิงเป่ย/ดรอปเนื้อวัวแห้ง HP+76, เนื้อแพะนุ่ม HP+83, สุราเจียงหนาน SP+76
องครักษ์เหล็ก(ลม134/เลือด1185) เชิงเขาเถี่ยหลง เหลียงโจว/ดรอปเนื้อวัวแห้ง HP+76, สุรายงโจว SP+
ทหารส่วนหน้า(ลม135/3ตัว/เลือด1198) ค่ายอี้หลิง จิงเป่ย/ดรอปยาน้ำเขาดำ HP+76, ยาปรอดโปร่ง HP+89
ทหารหู่ชิน(ลม137/เลือด1205) ภูเขาดินเจียถิง เหลียงโจว/ดรอปสุรายอดข้าว SP+76
ทหารเวร(ลม141/เลือด1396) ค่ายอี้หลิง จิงเป่ย/ดรอปสุราบ๊วยดอง SP+89, สุราราชสำนัก SP+83, แผ่นไม้ไผ่จิง
เสี่ยวเว่ย(ลม143/เลือด1450) ป่าไหลหยาง จิงหนัน/ดรอปเนื้อคะนิ้ง HP+83, ยาน้ำสน SP+
ทหารรักษาเมือง(ลม145/เลือด1438) ค่ายฝานเฉิง จิงเป่ย/ดรอปปลาเหลืองทอด HP+76, พายเนื้อทอด HP+83
ทหารต้านตี(ลม146/เลือด1448) หุบเขาซั่งฟิง เหลียงโจว/ดรอปพายเนื้อทอด HP+83, ยาน้ำสน SP+83
ผู้กล้าเขา(ลม148/เลือด1495) ป่าหลินเฮ่อ จิงหนัน/ดรอปน่องนึ่งใบบัว HP+83, ชาไหวหนาน SP+83
พยัคฆ์ฉู่(ลม150/เลือด1532) ป่าอี้หยาง จิงหนัน/ดรอปชาดีเจียงหนาน SP+83
กองวังหลวง(ลม151/เลือด1533) ป่าเซี่ยโข่ว จิงเป่ย/ดรอปเนื้อคะนิ้ง HP+83, หมูปิ้งทั้งตัว HP+89
ผู้กล้าสู่จ้วง(ลม152/เลือด1590) ป่าเจี้ยนเก๋อ อี้โจว/ดรอปเนื้อแพะนุ่ม HP+83, สุราหยกไข่มุก SP+83, หางจระเข้ยักษ์
ปล้นค่าย(ลม154/เลือด1577) ค่ายอู่หลิง จิงหนัน/ดรอปเห็ดเป๋าฮื้อ HP+83, ชาหอมหยุนม่ง SP+83
ทหารทะลวงค่าย(ลม158/เลือด1622) ค่ายปาชิว จิงหนัน/ดรอปปูหมั่นโถว HP+47 SP+36, ปลาหลูปากแหลม HP+47 SP+36
มือง้าวยาว(ลม160/เลือด1812) ช่องเขาอี๋เต้า จิงหนัน/ดรอปอุ้งตีนหมีป่า HP+89, ยาต่อวิญญาน SP+89
ทหารช่องแคบ(ลม161/เลือด1778) ช่องเขาเซี่ยเปี้ยน อี้โจว/ดรอปสาลี่เชียงจง HP+89, สุราสวรรค์ SP+89, กระดูกขาหมีเทา
ทหารดาบหลางจ้ง(ลม162/เลือด1801) ป่าหลางจ้ง อี้โจว/ดรอป
ทหารศึกโล่กล้า(ลม166/เลือด1894) ช่องเขาอี๋เต้า จิงหนัน/ดรอปน้ำผึ้งราชินี HP+52 SP+38, สุราสตรีเซียง SP+89
ทหารหอกยาว(ลม169/เลือด1949) ค่ายหยุนม่ง จิงหนัน/ดรอปยาปรอดโปร่ง HP+89, ยาต่อวิญญาน SP+89
หน่วยตุนหวง(ลม170/เลือด1864) ทะเลทรายตุนหวง เหลียงโจว/ดรอปยาต่อวิญญาน SP+89, น้ำผึ้งราชินี HP+52 SP+38
หน่วยเกราะจ้า(ลม172/เลือด1881) ยอดเขาเทียนต้าง อี้โจว/ดรอปหมูปิ้งทั้งตัว HP+89, ยาต่อวิญญาน SP+89
ทหารเพี่ยวตู(ลม174/เลือด1913) ทางเดินเจาอู่ เหลียงโจว/ดรอปเปี๊ยะใหญ่แข็ง HP+95, สุราสวรรค์ SP+89
ค่ายจางอู่(ลม176/เลือด1938) ไหล่เขาติ้งจวิน อี้โจว/ดรอปยาเม็ดกูญแจหยก HP+101, ยาหมื่นมังกร SP+95

credit - Paradizex และ Mytoei

NPCธาตุไฟ
ทหารศึกหนีทัพ(ไฟ3/เลือด31) ป่าโหลวซาง อิวโจว/ดรอปหมั่นโถวเล็ก HP+15, ราสเบอร์รี่ HP+10 SP+5
ผ้าเหลือง(ไฟ8/เลือด51) ป่าอำเภออี้เซี่ยน อิวโจว
ทหารศึกแกร่ง(ไฟ11/เลือด58) ป่าอำเภออี้เซี่ยน อิวโจว
นายทหารเหลือง(ไฟ13/เลือด64) ป่าอำเภออี้เซี่ยน อิวโจว
คนมู่จู๋(ไฟ19/เลือด97) ป่าเฉาเกอ จี้โจว
ทหารนายกอง(ไฟ24/เลือด129) ป่าจวี้ลู่ จี้โจว
หลางโถวเกอ(ไฟ28/เลือด131) ป่าศิลาหลางหยา ชิงโจว
โจรเหินหาว(ไฟ29/เลือด146) แดนหิมะ
ทหารมายา(ไฟ41/เลือด188) ป่ากว่างหลิง สวีโจว
ทหารศึกดาบกล้า(ไฟ42/เลือด206) ป่ากว่างหลิง สวีโจว/ดรอปซาละเปาผัก HP+25
ขุนพลต้าอู่(ไฟ50/เลือด251) เขาเจียสือ ไหวหนาน/ดรอปยาเม็ดรักษาอาการ HP+20, ผงหยุดตระหนก HP+20
โจรน้อย(ไฟ51/เลือด217) เขาเจียสือ ไหวหนาน/ดรอปยากำหนดปราณ HP+10, ลูกเจ่าแดง HP+10 SP+5, สุราต้าฉู่ SP+10
ทหารลาดตระเวณ(ไฟ52/เลือด262) ป่าเหอตง จิงเป่ย/ดรอปปอเปี๊ยะต้นหอม HP+49, ซาละเปาผัก HP+
นักรบเทียนอู่(ไฟ58/เลือด281) ป่าอู่อิน เหยี่ยนโจว/ดรอปน้ำมะเขือแดง HP+22 SP+15, นารีแดง SP+37
ขุนพลสยบ(ไฟ63/เลือด319) ป่าเกาตู ปิ้งโจว/ดรอปเนื้อไก่ HP+43, สุราไท่หยวน SP+49
ทหารเลี่ยอู่(ไฟ69/เลือด421) ถนนสายใหญ่จิงเจ้า ด่านหานกู่ ซือลี่/ยาน้ำบำรุงกาย HP+25, กระดาษหนังวัว
ทหารเกราะแดง(ไฟ69/เลือด431) ยอดเขาซีไซ ไหวหนาน/ดรอปผงช่วยแผล HP+31, ยาเม็ดคุ้มสมาน HP+31, ชาน้ำใส SP+31
ทหารเจี้ยนอู่ (ไฟ70/เลือด462) ป่าด่านอู่กวน ด่านหานกู่ ซือลี่/ดรอปองุ่นม่วง HP+15 SP+10,หนังหนาใหญ่
เต้าหลิงจื่อ(ไฟ70/เลือด543) เขาหวนหยวน ซือลี่/ดรอปสุราไท่หยวน SP+49, สุราซันเฉ่า SP+55
เสือผิงหยาง(ไฟ72/เลือด548) ป่าผิงหยาง ปิ้งโจว/ดรอปยาน้ำหญ้าขจี HP+55, สุราเปิดดวง SP+55
องครักษ์ภูเขา(ไฟ74เลือด504) ป่าจื่ออู่ กวนจง/ดรอปมะละกอเหลือง HP+40 SP+29, ผงไหมมรกต HP+43
ทหารศึกนครหลวง(ไฟ74/เลือด510) ป่าหู่เหลา ซือลี่/ดรอปซาละเปาเนื้อ HP+62, ชาชิ่นเฟ่ย SP+49
ทหารเจียงหลิง(ไฟ75/เลือด572) เจียงหลิง จิงเป่ย/ดรอปเต้าหู้อ่อน HP+55, สุราจิงฉู่ SP+55
ทหารเหยี่ยนโจว(ไฟ76/3ตัว/เลือด504) ป่าเสียกู่ กวนจง/ดรอป หญ้าห้ามเลือด HP +49, สุราไท่หยวน SP+49
ทหารชาวบ้าน(ไฟ84/2ตัว/เลือด643) เนินป๋อวั่ง จิงเป่ย/ดรอปยาเหลืองใหญ่ HP+62, ชาเตาหอม SP+62
ชาวนาเฒ่า(ไฟ85/เลือด651) ป่าอั้วหลง จิงเป่ย/ดรอปฟักใหญ่ , แผ่นไม้ไผ่หอม, สุราหอม SP+62
ยามฉางเฉิง(ไฟ86/เลือด660) ป่าจิ่วหยวน ปิ้งโจว/ดรอปสุราร้อนแรง SP+62, ผงโสมคนตงอี๋ SP+69, ไม้เจี้ยนอัน
ทหารจงหมาน(ไฟ92/3ตัว/เลือด708) ค่ายซั่งยง จิงเป่ย/ดรอป ยาเหลืองใหญ่ HP+62, สุราร้อนแรง SP+62
ผู้กล้าตะวัน(ไฟ93/3ตัว/เลือด484) ด่านส่านกวน กวนจง/ดรอปซาละเปาเนื้อ HP+62
หัวหน้าทหารหมี(ไฟ93/เลือด775) ป่าเฉินซาง กวนจง/ดรอปซาละเปาเนื้อ HP+62, ฟักใหญ่ HP+62, สุราร้อนแรง SP+62
ทหารยอดอาจ(ไฟ95/เลือด732) เนินฉางปั่น จิงเป่ย/ดรอปสุรายาแดนใต้ SP+69, ไหมฝรั่ง
ทหารรบกล้าตาย (99/เลือด963) ป่าซินเฟิง กวนจง/มะละกอเหลือง,องุ่นทูลู่ฟาน,สุรายาแดนใต้
มือเรือใหญ่ (ไฟ100/เลือด873) ป่าเจียงหลิง จิงเป่ย/ลิ้นไซซี,ปลาธงหนังดำ,ผ้าทอจู้หลอ
ทหารศีกเสือหิน(ไฟ104/เลือด806) ป่าเปยหนาน เกาะอี๋โจว/ดรอปมะละกอเหลือง HP+40 SP+29, สุรายาแดนใต้ SP+69, ชาเย็นใจ SP+76, เปลือกหอยกาบ
ทหารหล่งอิ้ว(ไฟ105/เลือด900) ช่องเขาจีกู่ เหลียงโจว/ดรอปยาเหนียวรักษา HP+69, สุราหยาบ SP+69
หน่วยพลาธิการ(ไฟ108/เลือด977) ป่าหมู่บ้านจี้เซี่ย น เหลียงโจว/ดรอปเนื้อแผ่น HP+70, สุราหยาบ SP+69
ผู้ตรวจลำน้ำ(ไฟ108/เลือด977) ป่าหยวนหลิง จิงหนัน/ดรอปน่องไก่ย่าง HP+69, กะหล่ำปลี HP+69
จู๋ป๋อ(ไฟ110/เลือด978) ช่องเขาเสียกู่ อี้โจว/ดรอปกะหล่ำปลี HP+69, สุราเจี่ยวดี SP+69
ทหารกลุ่ม (ไฟ112/3ตัว/เลือด1030) ช่องเขาหลี่หลิง จิงหนัน/ดรอปยาน้ำระงับว่าง HP+69
ทหารเตี่ยนเว่ย(ไฟ113/เลือด1011) ป่าลี่เฉิง เหลียงโจว/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, สุราหยาบ SP+69
ทหารดาบหม่าหาน(ไฟ114/เลือด888) ป่าหม่าหาน เกาะเกาหลี/ดรอปปลาคอท HP+69, ปลาตาเหา HP76, หงอนกระเรียนไฟ
ตูเว่ย(ไฟ115/เลือด1011) ช่องเขาเสียกู่ อี้โจว/ดรอปพายลูกแกะ HP+69, สุราไซซี SP+70
ทหารเชียงแดง(ไฟ118/เลือด1039) ป่าหลินจือ เหลียงโจว/ดรอปเนื้อแผ่น HP+70, ชาไหวหนาน SP+83
หทารดาบย้อน(ไฟ119/เลือด1048) ทางหัวหยง จิงเป่ย/ดรอปยาน้ำระงับว่าง HP+69, ผงโสมคนตงอี๋ SP+69
เซี่ยวเว่ย(ไฟ120/เลือด1031) ช่องเขาเสียกู่ อี้โจว/ดรอปยาน้ำย้อนว่าง HP+69, ชาก่อนวสันต์ SP+69
ผู้นำทหารเรือ(ไฟ121/3ตัว/เลือด1067) ค่ายเจียงเชี่ ย/ดรอปปูยามตายาว HP+40 SP+29, ปลาตาเหา HP+76, ปลาคอท HP+69
เต้าซือจวิน(ไฟ121/เลือด1031) ช่องเขาจื่ออู่ อี้โจว/ดรอปน้ำสมุนไพรลับ HP+69, สุราเลื่องชื่อ SP+70
ค่ายหล่งจง(ไฟ122/เลือด1044) ค่ายอันติ้ง เหลียงโจว/ดรอปผักกาดขาวดอง HP+70, สุราหยาบ SP+69
ทหารเรือต่อสู้(ไฟ126/เลือด1151) ค่ายกงอัน จิงหนัน/ดรอปปลาธงหนังดำ HP+40 SP+29, ปูยามตายาว HP+40 SP+29
ทหารเหยียนฮั่น(ไฟ127/เลือด1131) ป่าหวาโข่ว อี้โจว/ดรอปน่องไก่ย่าง HP+69, สุราเจี่ยวดี SP+69
โสมไก้หม่า(ไฟ129/เลือด1013) ป่าไต้ฟาง เกาจวี้ลี่/ดรอปโสมยักษ์ HP+69
พันติ้งจวิน(ไฟ131/เลือด1151) ค่ายฉีซาน เหลียงโจว/ดรอปยาเม็ดช่วยโลก HP+76
ทหารหาญเสือดาว(ไฟ132/เลือด1170) ประตูค่ายฝานเฉิง จิงเป่ย/ดรอปเนื้อวัวแห้ง HP+76, สุราหยกไข่มุก SP+83, แพรทอสีสัน
ผู้นำองครักษ์(ไฟ139/เลือด1236) ค่ายฝานเฉิง จิงเป่ย/ดรอปสุราหยกไข่มุก SP+83, สุราเจียงหนาน SP+76
ทหารเปินหลาง(ไฟ139/เลือด1225) ภูเขาดินเจียถิง เหลียงโจว/ดรอปเนื้อแพะนุ่ม HP+83, สุราธารใส SP+83
ขุนปิศาจเซียง(ไฟ142/เลือด1463) ช่องเขาหวงจง เหลียงโจว/ดรอปเนื้อแพะนุ่ม HP+83, ชาเผ่าเชียง SP+83
ทหารเฝ้าค่าย(ไฟ142/เลือด1435) ป่าไหลหยาง จิงหนัน/ดรอปเนื้อคะนิ้ง HP+83, ยาน้ำสน SP+83
ทหารธนูไฟ(ไฟ145/เลือด/เลือด1438) หุบเขาซั่งฟิง เหลียงโจว/ดรอปพายเนื้อทอด HP+83, ยาน้ำสน SP+83
ทหารหลิงหลิง(ไฟ145/เลือด1465) ป่าเซียงหนาน จิงหนัน/ดรอปเห็ดเป๋าฮื้อ HP+83, ชาดีเจียงหนาน SP+83
มือดาบม้า(ไฟ151/เลือด1554) ป่าอี้หยาง จิงหนัน/ดรอปน่องนึ่งใบบัว HP+83, ชาดีเจียงหนาน SP+83
ทหารจิงจง(ไฟ153/เลือด1562) ป่าเจี้ยนเก๋อ อี้โจว/ดรอปเนื้อแพะนุ่ม HP+83, สุราหยกไข่มุก SP+83
ทหารกล้าฉู่(ไฟ155/เลือด1578) ป่าเซี่ยโข่ว จิงเป่ย/ดรอปหอยหยกลาย SP+83, สุราบ๊วยดอง SP+89
พันเฝ้าค่าย(ไฟ159/เลือด1644) ค่ายอู่หลิง จิงหนัน/ดรอปพายซี่โครงวัว HP+83, ยาน้ำสน SP+83
ทหารหลงอู่(ไฟ159/เลือด1595) ค่ายเหยียนฉวี อี้โจว/ดรอปหมูปิ้งทั้งตัว HP+89, ยาคืนวิญญาน, สุราบ๊วยดอง SP+89
มือปีนเขา(ไฟ162/เลือด1787 ช่องเขาเซี่ยเปี้ยน อี้โจว/ดรอปสาลี่เชียงจง HP+89, สุราสวรรค์ SP+89
นักบู๊หมาน(ไฟ165/เลือด1870) ช่องเขาอี๋เต้า จิงหนัน/ดรอปน้ำผึ้งราชินี HP+52 SP+38, สุราสตรีเซียง SP+89
ทหารด่านชายแดน(ไฟ167/เลือด1838) ทะเลทรายอวี้เหมิน เหลียงโจว/ดรอปยาต่อวิญญาน SP+89
ผู้กล้าค่าย(ไฟ169/เลือด1934) ค่ายหยุนม่ง จิงหนัน/ดรอปมันจ้วงหยวน HP+89
ร้อยซีเปียน(ไฟ170/เลือด1864) ทะเลทรายตุนหวง เหลียงโจว/ดรอปยาปรอดโปร่ง HP+89, น้ำผึ้งราชินี HP+52 SP+38
ค่ายฮวงม่อ(ไฟ173/เลือด1897) ทะเลทรายอวี้เหมิน เหลียงโจว/ดรอปสาลี่เซียงจง HP+89, สุราสวรรค์ SP+89
ทหารไร้ต้าน(ไฟ179/เลือด1964) ยอดเขาติ้งจวิน อี้โจว/ดรอปเปี๊ยะใหญ่แข็ง HP+95, ผงเขากวาง SP+101

ที่มา https://skjune.com/forum

สวีโจว
ป่าไหวอิน
ทหารกระบี่ยาว (ไฟ) 40 HP 946
ขุนขวานสับ (ดิน) 41 HP 992 ดรอป SP กระจาย
ป่าเซี่ยไซ่
หญิงกระบี่ไว (ลม) 46 HP 1101 ดรอป SP กระจาย
หญิงดาบไว (น้ำ) 45 HP 1074
ป่าเซียงเซี่ยน
ฮ่วนเต้าจวิน (ไฟ) 49 HP 1165
เซิ่งฝ่าซือ (น้ำ) 51 HP 1311 ดรอป SP กระจาย
 
ไหวหนาน
ค่ายน้ำหลูเจียง
ทหารขึ้นใบ (น้ำ) 40 HP 946
ทหารพวงมาลัย (ลม) 41 HP 972
ถ้ำน้ำชวีอี๋
ทหารบ้านเหล็ก (ดิน) 44 HP 1047
ทหารบ้านโทสะ (ไฟ) 45 HP 1063
ป่าสือถิง
ทหารเกราะหมวก (ลม) 49 HP 1176
ทหารรอบค่าย (ดิน) 50 HP 1287
 
เจียงตง
ป่าหนิวจู่
หน่วยพักแรม (ดิน) 40 HP 951
ทหารถุนจัว (ไฟ) 42 HP 1014
ป่าตานหยาง
เขียวตานหยาง (ลม) 40 HP 961
ทหารหักทะลวง (น้ำ) 41 HP 972
ป่าชวนเฉิง
ทหารเรือยาว (น้ำ) 44 HP 1047
ทหารม้าราว (ลม) 45 HP 1079
เมืองฮุ่ยจี
ค่ายฝึกหนุน (ดิน) 44 HP 1052
ทหารหมู่บ้าน (ไฟ) 45 HP 1079
ยอดเขาจิงเชี่ยน
ทหารเยี่ยกล้า (น้ำ) 50 HP 1303
ขุนเยี่ยหาญ (ดิน) 51 HP 1321
ป่าชั่งเหยา
ทหารเยี่ยแล้ง (ลม) 50 HP 1303
ทหารเยี่ยคลั่ง (ไฟ) 51 HP 1332
บึงหวีเหยา
โจรกลางบึง (น้ำ) 55 HP 1443
โจรห่วงเหล็ก (ไฟ) 56 HP 1467
บึงอูเฉิง
ทหารดาบเยี่ย (ลม) 56 HP 1461
จ้าวเวทเยี่ย (ดิน) 57 HP 1496
บึงเผิงเจ๋อ 1
ทหารจั่วเตี่ยน (ดิน) 60 HP 1687
กองสังหาร (น้ำ) 62 HP 1738
บึงเผิงเจ๋อ 2
ทหารอิ้วเตี่ยน (ไฟ) 62 HP 1733
ค่ายเกราะต่อ (ลม) 61 HP 1707
ค่ายผอหยาง 1
ทหารเรือลอย (ดิน) 64 HP 1801
ทหารพายหนัก (ลม) 65 HP 1838 ดรอป SP กระจาย
ค่ายผอหยาง 2
ทหารกางใบ (น้ำ) 64 HP 1795
ทหารเรือตระเวณ (ไฟ) 65 HP 1838
ยอดเขาซีไซ่
ค่ายเรือรบใหญ่ (ไฟ) 70 HP 2118
ทหารขว้างหิน (ดิน) 71 HP 2163
ค่ายอวี้จาง
ทหารหู่หลิน (ลม) 70 HP 2124
ทหารข้ามบึง (น้ำ) 72 HP 2180
 
เหยี่ยนโจว
ป่าไผ่อิ่งชวน
ทหารจั่วเจิ้น (ดิน) 55 HP 1432
ทหารฉืออวี่ (น้ำ) 56 HP 1456
ป่าหยางเฉิง
ทหารดาบถู (ลม) 56 HP 1439
ค่ายเกราะห่วง (ไฟ) 57 HP 1479
ป่าหร่างซาน
ค่ายผีไว (น้ำ) 59 HP 1538
ทหารตีกล้า (ไฟ) 60 HP 1709
ป่าหยู่หนาน
หน่วยทวนขวาง (ดิน) 60 HP 1676
หน่วยง้าวคู่ (ลม) 61 HP 1713
ป่าหวางเฉิน
ค่ายเชิงเทิน (ไฟ) 65 HP 1821
ทหารผนังเหล็ก (ดิน) 66 HP 1864
ป่าหยงหยาง
ทหารค่าย (น้ำ) 65 HP 1832
ขุนดาบฟาง (ลม) 66 HP 1852
 
ซือลี่
ป่าด่านอู่กวน
ทหารเกราะโซ่ (ไฟ) 71 HP 2146
ทหารคมแกร่ง (ลม) 71 HP 2146 ดรอป SP กระจาย
ยอดเขาหวนหยวน
ชางเหล่าเต้า (น้ำ) 71 HP 2158
ไคเหล่าเต้า (ดิน) 72 HP 2180
 
กวนจง
ช่องเขาเสียกู่ 1
ทหารอิ้วเจิ้น (ไฟ) 74 HP 2253
ชวีถุนเซี่ยว (น้ำ) 75 HP 2275
ช่องเขาเสียกู่ 2
หน่วยกระบี่วาบ (ลม) 115 เลือด 4458
ทหารม้ากวนจง (น้ำ) 116 เลือด 4513 ดรอป SP กระจาย
ป่าเป่ยตี้
กองคุ้มกัน (น้ำ) 80 HP 2585
หมัดกล้าตาย (ดิน) 81 HP 2621 ดรอป SP กระจาย
ค่ายเฉิงซาง
ทหารค่ายหลัก (ดิน) 94 HP 3264 ดรอป SP กระจาย
ทหารกันเมือง (น้ำ) 95 HP 3296
ช่องเขาจื่ออู่ 1
ทหารจิ้นเตี่ยน (ลม) 74 เลือด 2247
อู่อิ๋งเว่ย (ดิน) 75 เลือด 2269
ช่องเขาจื่ออู่ 2
สายลับ (น้ำ) 104 HP 3829
ทหารหมวกทอง (ดิน) 105 HP 3869 ดรอป SP กระจาย
 
 
ปิ้งโจว
ป่าผิงหยาง
หน่วยหมัดร้าย (ไฟ) 75 HP 2304
ขุนทะลวงเขา (ลม) 76 HP 2302
ป่าหลินเฝิน
ยอดทหารจิ้น (ดิน) 75 HP 2275
ขุนถุนสั่ว (น้ำ) 75 HP 2302
ป่าจิ้นหยาง
กล้าตายเจี๋ย (ดิน) 80 HP 2591
ขุนกล้าเจี๋ย (ไฟ) 81 HP 2609 ดรอป SP กระจาย
ป่าจิ่วหยวน
ทหารประจำเหนือ (ลม) 80 HP 2585
ขุนหอมองไกล (น้ำ) 81 HP 2621 ดรอป SP กระจาย
 
จิงเป่ย
เนินป๋อวั่ง
ชาวนาจอบ (ไฟ) 81 HP 2615 ดรอป SP กระจาย
ชาวนาคันไถ (ลม) 82 HP 2639
ป่าซิ่นหยาง
เร้นกายโลกคลาย (ไฟ) 84 HP 2722 ดรอป SP กระจาย
เร้นกายปราชญ์ (ดิน) 85 HP 2740
ป่าฮั้วหลง
หญิงตัดหญ้า (ลม) 84 HP 2698
ชาวนาแกร่ง (น้ำ) 85 HP 2734 ดรอป SP กระจาย
ป่าเซี่ยนซาน
ทหารธนูแกร่ง (ดิน) 89 HP 2884
ทหารธนูบิน (ลม) 90 HP 3093 ดรอป SP กระจาย
ค่ายซั่งยง
ค่ายโล่หนัก (น้ำ) 90 HP 3093 ดรอป SP กระจาย
ทหารกล้าเขา (ไฟ) 91 HP 3144
ป่าเจียงหลิง
ทหารม้าเสือดาว (ลม) 94 HP 3264
ทหารม้าเสือ (ไฟ) 95 HP 3296 ดรอป SP กระจาย
ป่าไม่เฉิง
ค่ายลอบตี (ลม) 100 HP 3662
ทหารม้าหนัก (น้ำ) 101 HP 3714 ดรอป SP กระจาย
เนินฉางปั่น
ทหารโลหิต (ไฟ) 100 HP 3674 ดรอป SP กระจาย
ทหารม้าเหล็ก (ดิน) 101 HP 3714
ค่ายเจียงเซี่ย
ค่ายขึ้นเรือรบ (ดิน) 110 HP 4252
ทหารคุมคลัง (ลม) 111 HP 4288
 
จิงหนัน
ป่าหยวนหลิง
เซี่ยวทหารเรือ (ไฟ) 110 HP 4259 ดรอป SP กระจาย
จอมพลังเหยียน (น้ำ) 111 HP 4288
 
เหลียงโจว
ช่องเขาจีกู่
ทหารเสือหมี (ไฟ) 104 HP 3822
ทหารเหยี่ยวร้า (ลม) 105 HP 3869
ป่าลี่เฉิง
ทหารหมวกดำ (ดิน) 115 HP 4471 ดรอป SP กระจาย
ทหารม้ายงเหลียง (ไฟ) 116 HP 4500
 
เกาจวี้ลี่(เกาหลี)
ป่าหม่าหาน
ชาวนาหม่าหาน (ดิน) 125 HP 5066
แม่มดหม่าหาน (ไฟ) 126 HP 5104 ดรอป SP กระจาย
 
ญี่ปุ่น
ป่าม่อหลู
ผีเขียวร้าย (น้ำ) 126 HP 5104 ดรอป SP กระจาย
พ่อมดมาร (ลม) 125 HP 5066
 
แดนตะวันตก
โอเอซีสอีอู้หลู 1
ชาวนาทุ่ง (ลม) 120 HP 4923
หญิงแคนตาลูป (ดิน) 121 HP 4948
โอเอซีสอีอู้หลู 2
หญิงองุ่น (ไฟ) 120 HP 4910
ชาวนาบุกเบิก (น้ำ) 121 HP 4948
ทะเลทรายชิวฉือ 1
โจรเลี้ยงเสือ (ดิน) 130 HP 5296
เสือกลายคน (ไฟ) 131 HP 5334
ทะเลทรายชิวฉือ 2
หญิงเลี้ยงงู (น้ำ) 131 HP 5334
งูครีบปีก (ลม) 130 HP 5296 ดรอป SP กระจาย
 
หนานจง
สนามรบหุบเขาเจี๋ยซาน 1
ขุนพลเกราะหวาย (ดิน) 135 HP 5485
ช้างศึกหมาน (ไฟ) 135 HP 5485
สนามรบหุบเขาเจี๋ยซาน 2
คนหมานเสือ (น้ำ) 136 HP 5523 ดรอป SP กระจาย
เสือร้ายหมาน (ลม) 136 HP 5523 ดรอป SP กระจาย
ป่าฝนจงหลี 1
ช้างอิ๋นเคิง (ดิน) 140 HP 5675
ทหารหมานกินคน (ไฟ) 140 HP 5675 ดรอป SP กระจาย
ป่าฝนจงหลี 2
งูพิษดูดเลือด (น้ำ) 141 HP 5713
ขุนพลหมานหวาย (ลม) 141 HP 5713 ดรอป SP กระจาย
ป่าบึงอินเชิน 1
ชีเวทเต๋า (ดิน) 150 HP 6077 ดรอป SP กระจาย
กระโหลกเวทมาร (ไฟ) 151 HP 6119
ป่าบึงอินเชิน 2
คนไม้วิญญาณ (น้ำ) 151 HP 6118
สิงหเกราะชั่ว (ลม) 150 HP 6082 ดรอป SP กระจาย
 
ซีหนิง
ป่าหยุนอู๋ 1
ขุนนินจาดิน (ดิน) 145 HP 5861 ดรอป SP กระจาย
ขุนนินจาน้ำ (น้ำ) 146 HP 5929 ดรอป SP กระจาย
ป่าหยุนอู๋ 2
ขุนนินจาไฟ (ไฟ) 146 HP 5930
ขุนนินจาลม (ลม) 145 HP 5893 (SP เหลือๆ)
 
เอี้ยนหยาน
เขาเคียรมังกร 1
ปีศาจขวาน (ดิน) 155 HP 6284 ดรอป SP กระจาย (มีบัคระวังด้วย)
ปีศาจทวน (ไฟ) 156 HP 6322 ดรอป SP กระจาย (มีบัคระวังด้วย)

เขาเคียรมังกร 2
ปีศาจพัด (น้ำ) 156 HP 6322
ปีศาจตำรา (ลม) 155 HP 6284

ไหล่เขาเคียรมังกร 1
ทหารสวรรค์ใต้ (ดิน) 160 HP 6488
นางฟ้าแห่งโคลง (ไฟ) 161 HP 6526

ไหล่เขาเคียรมังกร 2
ทหารสวรรค์เหนื (น้ำ) 161 HP 6526 ดรอป SP กระจาย
นางฟ้าแห่งตำรา (ลม) 160 HP 6488 ดรอป SP กระจาย

ทางเดินเขาเคียรมังกร 1
นางฟ้าแห่งมารยา (ดิน) 165 HP 6691
ทหารสวรรค์ตะวัน (ไฟ) 166 HP 6729

ทางเดินเขาเคียรมังกร 2
นางฟ้าแห่งดนตรี (น้ำ) 166 HP 6729 ดรอป SP กระจาย
ทหารสวรรค์ตะวัน (ลม) 165 HP 6691 ดรอป SP กระจาย