แผนที่โลก TS Online (ที่มา)เมือง 1 เขตอิวโจวหลู่หลงโข่ว (เมืองหิมะ)เมือง 2 เขตจี้โจวเมือง 3 เขตชิงโจวเมือง 4 เขตสวีโจวเมือง 4 เขตไหวหนานเมือง 5 เขตเหยียนโจวเขตซือลี่เขตกวนจงเขตเจียงตงเขตปิ้งโจวเขตไซเป่ย(นอกด่าน)เขตจิงเป่ยเขตกวนจงเขตจิงหนันเขตเหลียงโจว
แดนตะวันตกซีหนิง เอี้ยนหยานเขตอี้โจวเขตหนานจงเขตเจียวโจวเขตหลิ่งหนานเกาะจวี้ลี่(เกาหลี)ญี่ปุ่นนรกสวรรค์แผนที่ถ้ำเขาเศียรมังกร