ตารางสกิลทั้ง4ธาตุ(คำนวนพ้อย)


Skill ระบบดิน Skill ของคุณสมบัติดิน มีความเกี่ยวพันกับดินไม้มากกว่าครึ่ง กระบวนท่าโจมตีอันรุนแรงร้ายกาจที่ปล่อยออกมา แม้ Skill ส่วน ใหญ่จะเป็นกระบวนท่าโจมตี แต่เมื่อฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุดขั้นสุดท้ายแล้ว จะทำให้ผู้เล่นมีพลังป้องกันกล้าแข็งเหมือนมีกำแพง ทองแดงผนักเหล็กป้องกันเอาไว้ Skill ของคุณสมบัติดิน เมื่อใช้กับศัตรูที่เป็นคุณสมบัติน้ำแล้ว จะเพิ่มระดับพลังโจมตี สูญเสีย เลือดของศัตรูจะมากกว่าค่าปกติ แต่ถ้าใช้ Skill ของระบบดินกับศัตรูที่เป็นคุณสมบัติลม จะลดระดับพลังโจมตี กลับเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการต่อสู้ การใช้ Skill ของระบบดินโจมตีศัตรูที่เป็นคุณสมบัติดินเหมือนกัน จะไม่มีการลดหรือเพิ่มระดับการโจมตีแต่ อย่างใด
แผนผัง Skill ระบบดิน

ตารางอธิบาย Skill ระบบดิน

Skill ระบบดิน จุติ 1

Skill ระบบดิน จุติ 2

ผังสกิลระบบดิน ก่อนจุติ - จุติ1 - จุติ2

Skill ระบบน้ำ Skill ระบบน้ำส่วนใหญ่เกิดผลในทางรักษาและบำรุงเลือด ดังนั้นเมื่อพิเคราะห์ดูประโยชน์ทั้งหมดของ Skill ระบบน้ำ เรี่ยวแรง ในการโจมตีจะอ่อนแรง ไม่อาจเทียบกับ Skill ของคุณสมบัติอื่นที่มีกระบวนท่าที่มีความรุนแรงในการโจมตีให้ฝึกได้ แต่ลักษณะ การโจมตีของคุณสมบัติน้ำกลับสามารถช่วยผู้เล่นให้พลิกผันเหตุการณ์เลวร้ายใน สนามรบได้ ยามสงครามที่ถูกรุมล้อมจะแสดงให้ เห็นถึงความเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ ยามเมื่อผู้เล่นใช้ Skill ระบบน้ำโจมตีศัตรูที่มีคุณสมบัติธาตุุไฟ พลังในการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น ทำ ให้ฝ่ายศัตรูเสียพลังมากขึ้น หากใช้โจมตีศัตรูที่มีคุณสมบัติธาตุุดินจะทำให้ประสิทธิภาพในการโจมตีลดลง แต่ว่าสิ่งอื่นๆ ของคุณ สมบัติน้ำที่ไม่ใช่กระบวนท่าโจมตีจะไม่มีผลจากการข่มกัน ในเวลาที่ผู้เล่นจะใช้ขอให้ระมัดระวัง
แผนผัง Skill ระบบน้ำ

ตารางอธิบาย Skill ระบบน้ำ

Skill ระบบน้ำ จุติ 1

Skill ระบบน้ำ จุติ 2

ผังสกิลระบบน้ำ ก่อนจุติ - จุติ1 - จุติ2

เมื่อดู Skill ระบบลมทั้งหมดจะเป็นประเภทที่พร้อมทั้งรุกและรับ ใน Skill ของคุณสมบัติลม อานุภาพในการโจมตีคนเดียวอาจไม่ เทียบเท่าของคุณสมบัติดินและคุณสมบัติไฟ แต่จะมีอานุภาพในกระบวนท่าโจมตีหลายคนมาก เมื่อยามพบกับศัตรูจำนวนมาก เป็นกระบวนท่าโจมตีที่มีประโยชน์มาก สามารถรวบรัดการศึกได้ ช่วยลดทอนโอกาสได้รับบาดเจ็บ เมื่อใช้ Skill ในการโจมตีของ คุณสมบัติลมต่อศัตรูที่เป็นคุณสมบัติดิน จะก่อให้เกิดอานุภาพในการโจมตีเพิ่มขึ้น บางทีอาจจะโจมตีใส่ศัตรูได้หลายกระบวนท่า กว่าของฝ่ายศัตรู ซึ่งทำให้เห็นประโยชน์ชัดเจน แต่เมื่อใช้กับศัตรูที่เป็นคุณสมบัติไฟจะทำให้พลังในการโจมตีลดลง แล้วถ้าใช้กับ คุณสมบัติลมด้วยกันก็จะไม่มีการลดหรือเพิ่มของพลังโจมตี
แผนผัง Skill ระบบลม

ตารางอธิบาย Skill ระบบลม

Skill ระบบลม จุติ 1

Skill ระบบลม จุติ 2

ผังสกิลระบบลม ก่อนจุติ - จุติ1 - จุติ2

Skill ระบบไฟ เมื่อเปรียบเทียบ กระบวนท่าในการโจมตีของคุณสมบัติไฟกับคุณสมบัติอื่น เห็นได้ชัดว่าพลังทำลายล้างเหนือกว่า แต่ Skill ของ คุณสมบัติทั้งหมดจะเป็นกระบวนท่าโจมตี ไม่มี Skill เกี่ยวกับในด้านการช่วยเหลือให้เรียน ผู้เล่นคุณสมบัติไฟหากแม้นอยากจะ เรียน Skill อื่นที่ไม่ใช่การโจมตี เกรงว่าจะต้องอดทนเรียนรู้ Skill ของคุณสมบัติอื่น Skill ระบบไฟเมื่อใช้กับฝ่ายตรงข้ามที่เป็นคุณ- สมบัติน้ำจะทำให้พลังลดทอนลง ความสูญเสียของศัตรูจะไม่มากนัก เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่เป็นคุณสมบัติลม จะทำให้ความรุนแรงใน การโจมตีเพิ่มมากขึ้น ถ้าหากเป็นคุณสมบัติไฟด้วยกันจะไม่เกิดผลของการลดหรือเพิ่มในความรุนแรงใดๆ
แผนผัง Skill ระบบไฟ

ตารางอธิบาย Skill ระบบไฟ

Skill ระบบไฟ จุติ 1

Skill ระบบไฟ จุติ 2

ผังสกิลระบบไฟ ก่อนจุติ - จุติ1 - จุติ2

ขอขอบคุณ oMediateo