เควสจุติ2(มีรูป)


(เควสสมยานาม คลิกที่นี่)

ภาระกิจที่ 1

เควส เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
เงื่อนไข จุติใหม่ เลเวล 25 ขึ้นไป
สถานที่ หอบูชาแดนเซียน
รางวัล ค่าประสบการณ์ 15% และ ยาไท่ซาง 1 เม็ด


ขั้นตอน
1.คุยกับเทพไท่ไป๋ที่หอบูชาแดนเซียน2.ไปยอดเขาหลิงซวีคุยกับภูมินพกาฬ(ทารกเซียน)ในห้องเก็บของ

3.ไปคุยกับเทพไท่ไป๋เพื่อเอาไอเทม(ไส้ศรัทธา) และเก็บผลไม้วิเศษบนยอดเขาหลิงซวี
เพื่อแลกไอเทม(น้ำมันวิกฤต)กับเทพไท่ซ่างที่ตำหนักสวรรค์

4.คุยกับภูตินพกาฬที่ยอดเขาหลิงซวี5.ไปแกนฟ้าดินคุยกับเทพไท่หยาง

6.สู้กับงูปีงูนำ ธาตุดิน เลเวล193 และ ปิศาจร้ายทลาย ธาตุไฟ เลเวล175 / 9 ตน

 

ภาระกิจที่ 2

เควส พิธีเรียกตะวันจันทรา
เงื่อนไข ผ่านเควสเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมาก่อน
สถานที่ ตำหนักสวรรค์
รางวัล ค่าประสบการณ์ 10% และ ยาไท่ซาง 1 เม็ด


ขั้นตอน
1.เดินทางไปที่ตำหนักสวรรค์คุยกับเง็กเซียน2.ไปที่แกนฟ้าดินคุยกับเทพดาวอัคคีธรรม3.เข้าแดนวันคืนย้อนสลับหาปฐมจิตไท่หยางและปฐมจิตไท่อิน อย่างละ 7 อัน ในเวลา 2 ชั่วโมง

ปฐมจิตหาได้จากการเดินสุ่มเจอ
-อสูรเหนื่อย ธาตุดิน เลเวล175 / 3 ตัว
-อสูรกลัว ธาตุไฟ เลเวล175 / 2 ตัว
-อสูรตกใจ ธาตุลม เลเวล175 / 2 ตัว4.ได้ครบแล้วคุยกับเทพไท่ไป๋มุมล่างขวา5.ต่อสู้กับอสูรง่วงที่มุมซ้ายบน ศัตรูมีดังนี้
-อสูรง่วง ธาตุน้ำ เลเวล191
-เทพไท่หยาง ธาตุไฟ เลเวล188
-เทพไท่อิน ธาตุน้ำ เลเวล188
-อสูรเหนื่อย ธาตุดิน เลเวล175 / 3 ตัว
-อสูรกลัว ธาตุไฟ เลเวล175 / 2 ตัว
-อสูรตกใจ ธาตุลม เลเวล175 / 2 ตัว6. สู้เสร็จมาคุยกับไท่ไป๋ แล้วคุย ทารกเซียนน้อย เพื่อออกไป
7. ออกมาคุยกับเทพไท่หยาง


***หมายเหตุ!!!
1.จำกัดเวลา2ชั่วโมง ถ้าภารกิจล้มเหลวจะต้องย้อนกลับไปเริ่มทำข้อที่ 1 ใหม่
2.ผู้เล่นที่ทำเควสนี้ควรจะเป็นผู้โจมตีศัตรูในตาสุดท้ายเพื่อของจะได้ดรอปเข้าตัวเรา
3.หากไม่ผ่านปฐมจิตที่เก็บเอาไว้ยังคงอยู่,ค้าขายไม่ได้ ถ้าโยนทิ้งก็จะหายไป
4.ก่อนจะเข้าแดนวันคืนย้อนสลับห้ามตั้งทีม เมื่อเข้าไปแล้วจึงตั้งทีมได้
แต่สมาชิกในทีมต่างต้องรับภารกิจนี้ด้วย
5.ถ้าต้องการออกก็คุยกับทารกเซียนน้อยในแดนวันคืนย้อนสลับเท่านั้น แต่จะต้องรับภารกิจซ้ำใหม่
6.ถ้ารวบรวมครบแล้ว หลังสนทนากับเทพไท่ไป๋แล้วปฐมจิตไท่หยางกับปฐมจิตไท่อินจะหายไป
7.การต่อสู้กับอสูรง่วง ต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด ถ้าเกินเวลาถือว่าภารกิจล้มเหลว
8.หลังทำภารกิจนี้สำเร็จแล้ว สามารถเข้าสู่แดนวันคืนย้อนสลับได้อีก
วิธีเข้า:หลังสนทนากับเทพไท่อินแล้ว ไปสนทนากับทารกเซียนน้อยอีก ก็สามารถเลือกเข้าไปได้

 

ภาระกิจที่ 3

 

เควส เส้นทางผจญภัย

เงื่อนไข ผ่านเควสพิธีเรียกตะวันจันทรามาก่อน

สถานที่ ตำหนักสวรรค์
รางวัล ค่าประสบการณ์ 10% และ ยาไท่ซาง 1 เม็ด


ขั้นตอน
1.ไปที่ตำหนักสวรรค์เดินไปตรงบันไดที่จะขึ้นไปหาเง็กเซียน2.ไปยอดเขาหลิงซวี(ที่คุยกับภูตินพฯ)คุยกับเทพดาวเหนือเทพดาวใต้

3.ใส่เสื้อลำลองไปที่หอบูชาแดนเซียนคุยกับเทพไท่ไป๋4.ไปประตูฟ้าทักษิณ(ทางเข้าสวรรค์)(ระหว่างนี้สามารถเปลี่ยนชุดที่ใส่คืนได้)จะสู้กับ
-เทพเอ้อหลาง ธาตุลม เลเวล194 ------ไว235
-เทพไท่ซ่าง ธาตุน้ำ เลเวล200 --------ไว300
-สุนัขสวรรค์ ธาตุดิน เลเวล184 --------202
-ขุนพลสวรรค์3ตา ธาตุน้ำ เลเวล185 / 2 คน – มาช่วยอีก 2 คน -ไว41
-ขุนพลตี้เทียน ธาตุดิน เลเวล180
-ขุนพลสุ่ยเทียน ธาตุน้ำ เลเวล180
-ขุนพลหัวเทียน ธาตุไฟ เลเวล180
-ขุนพลฟงเทียน ธาตุลม เลเวล180

(เควสสมยานาม คลิกที่นี่)
หลังจากที่ทำเควสฉายาจุติ2เสร็จแล้ว (สามารถทำหมดทุกฉายาได้ แนะนำว่าทำให้ครบ)
ขึ้นไปบนสวรรค์ที่หอบูชาแดนเซียน (ถอดชุด-อาวุธออกให้หมด)
เพื่อเลือกฉายาจุติ2ที่ต้องการ