เควสรับ 4 จตุรเทพ เป็นขุนพล


เควส : ลกซุนกับสี่กลเหวินจ่ง
เงื่อนไข : เลเวล162ขึ้นไป (ที่ว่างขุนพล1ช่อง)
สถานที่ : หมู่บ้านหย่งหนิง เขตเจียงตง
รางวัล : ขุนพลลกซุน


1.ไปที่หมู่บ้านหย่งหนิง เข้าไปบ้านเศรษฐีคุยกับอู๋ฟ่าน
2.ไปศาลาเฉียนถางคุยกับลกซุน แล้วลกซุนจะเข้ากลุ่ม
3.กลับมาคุยกับอู๋ฟ่านจนจบลกซุนก็จะเข้ากลุ่มเรา

.................................................. ........................

เควส : หงส์น้อยอัจริยะร้อยลี้
เงื่อนไข : เลเวล166ขึ้นไป (ที่ว่างขุนพล1ช่อง)
สถานที่ : หมู่บ้านสุ่ยจิ้ง เขตจิงเป่ย
รางวัล : ขุนพลบังทอง


1.ไปหมู่บ้านสุ่ยจิ้งคุยกับซือหม่าฮุย
2.ไปเมืองเซียงหยาง เข้าบ้านธรรมดาคุยกับบังทอง
3.กลับมาคุยกับซือหม่าฮุยแล้วบังทองจะเข้ากลุ่มเรา

.................................................. .................

เควส : โฉมหน้าจริงของสุมาอี้
เงื่อนไข : เลเวล171ขึ้นไป (ที่ว่างขุนพล1ช่อง)
สถานที่ : เมืองซั่งตั่ง เขตปิ้งโจว
รางวัล : ขุนพลสุมาอี้


1.ไปเมืองซั่งตั่งเข้าไปบ้านเศรษฐีคุยกับสุมาเอี๋ยน
2.ไปเขาโส่วหยางคุยกับสุมาอี้
3.กลับมาคุยสุมาเอี๋ยนอีกครั้งแล้วสุมาอี้จะเข้ากลุ่ มเรา

.................................................. ..................

เควส : วิชาดูดาวของขงเบ้ง
เงื่อนไข เลเวล175ขึ้นไป (ที่ว่างขุนพล1ช่อง)
สถานที่ : เมืองเซียงหยาง เขตจิงเป่ย
รางวัล : ขุนพลขงเบ้ง


1.ไปเมืองเซียงหยางเข้าบ้านเศรษฐีคุยกับหวงเย่อิง
2.ไปป่าฮั้วหลงเข้าไปกระท่อมหญ้าหลงจงคุยกับขงเบ้ง แล้วขงเบ้งจะเข้ากลุ่ม
3.ไปเขาบู๊ตึ้งคุยกับผางเต๋อกงแล้วขงเบ้งจะเข้ากลุ่มเรา