เควสชุดไว+37 +2ธาตุ 96 จุติ สุ่มธาตุ


เควสชุดไว+37 +2ธาตุ 96 จุติ สุ่มธาตุ 
 

ไป ที่ เขตเหลียงโจว ลอดถ้ำไป ทางเดินในถ้ำขึ้นบน 3 แยกแล้ว เลี้ยวขวา แล้ว ขี้นบน เลี้ยว ซ้าย ทางออก

ไป ที่ค่ายจวีเหยียน
 
เข้ากระโจมนี้
 
 
คุย

 

ไป ที่หมู่บ้านจิ่วฉวน
 
 
ไปกระโจม ทางซ้าย คุย กับคนนี้ก่อน หา สุราสววรค์ มีขายโรงเตี้ยม ในเมือง และ หิน เก็บเอาที่บ้านม้าเฉียว
 


 

 

 

และคุยกับอีกคนด้วย ไปถ้ำ ตี๋เต๋อ เข้าไปในถ้ำ พอถึง 3 แยก ตรงไปทางซ้าย
ตามรูป
 
 
ไปสักนิดลงล่าง แผนที่บนเห็นชัด มีเหตุการณ์คุยแล้วสู้