เควสบัตรแลกปาโตเยาซุนเซ็ก


เควส การรบที่ควงถิง
เงื่อนไข เลเวล 30 ขึ้นไป
สถานที่ กระโจมใหญ่ ค่ายน้ำหลูเจียง
รางวัล ตราสกิล
ขั้นตอน

1.คุยกับซุกเซ็กในกระโจมใหญ่ แล้วตอบ ข้อแรก
2.ไปถ้ำน้ำซวีอี๋คุยกับทหารศึกบาดเจ็บจะมีสู้
        - โจหยิน ธาตุน้ำ เลเวล111       - จูหลิง ธาตุไฟ เลเวล69
        - หลี่เฉียน ธาตุไฟ เลเวล91       - โจหอง ธาตุไฟ เลเวล104        - หลิวเยี่ย ธาตุดิน เลเวล113
จะมีสู้ต่ออีกครั้ง
        - แฮหัวตุ้น ธาตุไฟ เลเวล130    - เล่อจิ้น ธาตุไฟ เลเวล112
        - สวินโยว ธาตุไฟ เลเวล125     - แฮหัวเอี๋ยน ธาตุไฟ เลเวล128      - หลี่เตียน ธาตุไฟ เลเวล100
จบเควส ได้รางวัลตราสกิล 


เควส การรบแย่งชิงหยูซวี
เงื่อนไข ผ่านเควสการรบที่ควงถิง
สถานที่ เมืองโช่วซุน เขตไหวหนาน
รางวัล เต็นท์พกพา 5 ชิ้น
ขั้นตอน
1.คุยกับทหารศึกโช่วซุนหน้าประตูเมือง
2.คุยกับอ้วนเย่าในเมืองโช่วซุน
3.คุยกับซุนเซ็กที่กระโจม ค่ายน้ำหลูเจียง
4.ไปป่าหยูซวี(เข้าไปในป้อมหยูซวีแล้วเข้าถ้ำทางขวาจนทะลุออกมา)คุยกับทหารหลูเจียงสู้กับ
        - ลู่คัง ธาตุลม เลเวล67        - หลิงฉ่ง ธาตุไฟ เลเวล66         - ลู่จวิ้น ธาตุน้ำ เลเวล57      
- หลอจวิ้น ธาตุไฟ เลเวล48        - นักรบเจิ้นอู่ ธาตุลม เลเวล49/3คน 

เควส การรบที่เขาเสินถิงหลิ่ง
เงื่อนไข ผ่านเควสการรบแย่งชิงหยูซวี
สถานที่ ป่าหยูซวี เขตไหวหนาน
รางวัล ตราสกิล
ขั้นตอน
1.คุยกับทหารหลูเจียงและซุนเซ็กที่ป่าหยูซวี
2.ไปคุยกับจิวยี่ที่กระโจมค่ายน้ำหลูเจียง
3.ไปป่าหนิวจู่ (ฝ่าด่านตงสี) เข้ากระโจมคุยกับหลิวโจ้วแล้วสู้
        - หลิวโจ้ว ธาตุไฟ เลเวล70         - เซียหลี่ ธาตุไฟ เลเวล51        - เจ๋อหยง ธาตุไฟ เลเวล65
        - ทหารชุดอินทรี ธาตุดิน เลเวล66/4คน             - ทหารศึกทวนเย็น ธาตุลม เลเวล67/3คน
จะมีสู้ต่อ
        - ไท่สื่อฉือ ธาตุน้ำ เลเวล134      - โจวไท่ ธาตุน้ำ เลเวล120
        - เจี่ยงชิน ธาตุน้ำ เลเวล76          - จูเฮ่า ธาตุน้ำ เลเวล43
        - ทหารชุดอินทรี ธาตุดิน เลเวล66/2คน             - ทหารศึกทวนเย็น ธาตุลม เลเวล67/4คน
ออกไปสู้ต่อด้านนอก
        - ไท่สื่อฉือ ธาตุน้ำ เลเวล134      - โจวไท่ ธาตุน้ำ เลเวล120
        - เฉินอู่ ธาตุน้ำ เลเวล98              - เจี่ยงชิน ธาตุน้ำ เลเวล76
        - จางอิง ธาตุไฟ เลเวล83            - ทหารศึกง้าวมือ ธาตุน้ำ เลเวล68
        - ทหารชุดอินทรี ธาตุดิน เลเวล66/2คน             - ทหารศึกทวนเย็น ธาตุลม เลเวล67/2คน
4.กลับไปคุยกับจิวยี่ที่กระโจมค่ายน้ำหลูเจียง

เควส การรบที่อู๋จวิ้น
เงื่อนไข ผ่านเควสการรบที่เขาเสินถิงหลิ่ง
สถานที่ เมืองเจี้ยนเยี่ย เขตเจียงตง
รางวัล สุ่มอาวุธระดับ30-50
ขั้นตอน
1.คุยกับอู๋จิ่งที่บริเวณหน้าที่ว่าการเมืองเจี้ยนเยี่ย
2.ไปถ้ำน้ำไท่หูทะลุไปทางหลังเมืองเจี้ยนเยี่ยคุยกับเหยียนหวีแล้วสู้
        - เหยียนหวี ธาตุดิน เลเวล94         - โจวถัว ธาตุดิน เลเวล54
        - เฉียนถง ธาตุดิน เลเวล43            - หวางเฉิง ธาตุดิน เลเวล40
        - โจรใบเรือแดง ธาตุไฟ เลเวล37/3คน
3.ทะลุออกจากถ้ำมาคุยกับเหยียนไป๋หู่แล้วสู้
        - เหยียนไป๋หู่ ธาตุดิน เลเวล101     - สวี่กัง ธาตุดิน เลเวล57
        - นักฆ่าสวี่กัง ธาตุน้ำ เลเวล83        - นักฆ่าสวี่กัง ธาตุไฟ เลเวล83        - นักฆ่าสวี่กัง ธาตุลม เลเวล83
4.คุยกับจูกัดกิ๋นที่ถนนใหญ่เมืองอู๋จวิ้น
5.ไปหน้าผาจิงเซี่ยน(ทางไปเผ่าจิงเซี่ยน)คุยกับเฉินอวี่แล้วสู้
        - เหยียนไป๋หู่ ธาตุดิน เลเวล101     - หลิงเชา ธาตุน้ำ เลเวล63
        - จู่หลาง ธาตุน้ำ เลเวล73              - เฉินมู่ ธาตุน้ำ เลเวล63
        - เฉินอวี่ ธาตุน้ำ เลเวล66              - ว่านเหยี่ยน ธาตุน้ำ เลเวล53
        - เจียวจี่ ธาตุน้ำ เลเวล55

เควส การรบที่ตงจื้อ
เงื่อนไข ผ่านเควสการรบที่อู๋จวิ้น
สถานที่ เมืองฮุ่ยจี เขตเจียงตง 
รางวัล สุ่มเสื้อระดับ30-50
ขั้นตอน
1.คุยกับหวีฟานที่ประตูเมืองฮุ่ยจี
2.ไปบึงหวีเหยาคุยกับหลี่เหอแล้วสู้
        - หลี่เหอ ธาตุลม เลเวล43         - ฉินหลาง ธาตุลม เลเวล48         - หวงหลงหลอ ธาตุลม เลเวล52
        - โจวป๋อ ธาตุดิน เลเวล61         - พลธนูรถเสบียง ธาตุไม่มี เลเวล62/5คัน
3.ไปทางด้านขวาเข้ากระโจมไปสู้กับ
        - ฉวนโหยว ธาตุน้ำ เลเวล68       - โจวซิน ธาตุลม เลเวล82
        - โจวอ๋าง ธาตุลม เลเวล62          - โจวหวี ธาตุลม เลเวล47
4.เมื่อชนะแล้วจะได้ป้ายคำสั่งมาให้ไปหลังเมืองฮุ่ยจีคุยกับหวางหล่างแล้วสู้
        - หวางหล่าง ธาตุลม เลเวล39      - ต่งสี ธาตุน้ำ เลเวล84
        - เหยียนไป๋หู่ ธาตุดิน เลเวล101      - โจวหวี ธาตุลม เลเวล47
        - เฮ่อฉี ธาตุน้ำ เลเวล81        - เฉินเป่า ธาตุน้ำ เลเวล58        - ทหารศึกฮุ่ยจี ธาตุน้ำ เลเวล43/2คน
5.ไปหมู่บ้านตงจื้อเข้าไปกระท่อมไม้คุยกับซางเซิงแล้วสู้
        - ซางเซิง ธาตุดิน เลเวล79       - จางหย่า ธาตุน้ำ เลเวล69         - จันเฉียง ธาตุน้ำ เลเวล67
        - เหอสง ธาตุน้ำ เลเวล67         - ทหารซานเยี่ย ธาตุไฟ เลเวล42/3คน


เควส การรบที่เขาซีไซ
เงื่อนไข ผ่านเควสการรบที่ตงจื้อ
สถานที่ ที่ว่าการเมืองเจี้ยนเยี่ย เขตเจียงตง
รางวัล (สุ่ม) ได้บัตรแลก ปาโต้เยาจิต,ปาโต้เยามาร,ปาโต้เยาเป้
ขั้นตอน
1.คุยกับซุนกวนที่ว่าการเมืองเจี้ยนเยี่ย
2.ไปถ้ำค่ายน้ำหลูเจียงสู้กับ
        - หวงอี ธาตุน้ำ เลเวล54         - อ้วนเย่า ธาตุน้ำ เลเวล78
        - อ้วนอิ้น ธาตุน้ำ เลเวล68       - ทหารเจิ้นอู่ ธาตุดิน เลเวล69
        - ทหารเจี้ยนอู่ ธาตุไฟ เลเวล70/2คน        - ทหารเย่าอู่ ธาตุน้ำ เลเวล68/2คน
3.ไปค่ายไฉซางสู้กับ
        - หลิวซวิน ธาตุลม เลเวล91      - หลิวเสีย ธาตุลม เลเวล41
        - หลิวเวย ธาตุดิน เลเวล44       - ถงจื้อ ธาตุดิน เลเวล55        - ทหารเย่าอู่ ธาตุน้ำ เลเวล68/2คน
        - ทหารเจิ้นอู่ ธาตุดิน เลเวล69/2คน       - ทหารเว่ยอู่ ธาตุลม เลเวล70/2คน
4.ไปเขาซีไซสู้กับ
        - หลิวเวย ธาตุดิน เลเวล44       - หลิวเสีย ธาตุลม เลเวล41
        - จางซั่ว ธาตุน้ำ เลเวล67         - หลี่กง ธาตุน้ำ เลเวล43
        - หานซี ธาตุน้ำ เลเวล79      - ทหารเย่าอู่ ธาตุน้ำ เลเวล68/2คน     - ทหารเจี้ยนอู่ ธาตุไฟ เลเวล70/3คน
กำลังเสริม
        - หลิวหู่ ธาตุน้ำ เลเวล76      - หวงเซ่อ ธาตุน้ำ เลเวล77      - หลิวผาน ธาตุน้ำ เลเวล82
        - ทหารเย่าอู่ ธาตุน้ำ เลเวล68       - ทหารเจิ้นอู่ ธาตุดิน เลเวล69/4คน
5.ไปยอดเขาซีไซสู้กับ
        - หวงจู่ ธาตุลม เลเวล88       - หลิวผาน ธาตุน้ำ เลเวล82      - หวงเซ่อ ธาตุน้ำ เลเวล77
        - หานซี ธาตุน้ำ เลเวล79       - กำเหลง ธาตุน้ำ เลเวล129       - หลิวซวิน ธาตุลม เลเวล91
        - หลิวหู่ ธาตุน้ำ เลเวล76       - ไช่เม่า ธาตุน้ำ เลเวล85         - ทหารเจิ้นอู่ ธาตุดิน เลเวล69/2คน