เท้าเก้ามังกรสุ่มตี *2 10% เท้ากลืนมังกร Agi+28 Sp+200


เควส : แปดมังกรกับเฮ่ออาหมาง
เงื่อนไข : -
สถานที่ : เชิงเขาง่อไบ๊ เขตอี้โจว 
รางวัล : (เลือก) เท้าเก้ามังกร Agi+32 เลเวล25(สุ่มตี *2 10%), เท้ากลืนมังกร Agi+28Sp+200 เลเวล 25
              ** ขุนพลสามารถสวมใส่ได้(ซื้อขายไม่ได้)

ขั้นตอน

1.คุยกับ เฮ่ออาหมาง เมื่อคุยเสร็จ เฮ่ออาหมางจะเข้ากลุ่ม(เว้นที่ว่างขุนพล 1 ที่ ตั้งเป็นโหมดต่อสู้)

2.เดินชิดซ้าย มาพิกัด X:442 Y:1355 เกิดการต่อสู้
- อินทรียักษ์ (ดิน150/เลือด2610) 1 ตัว
- เหยี่ยวหัวดำ (ไฟ43/เลือด305) 2 ตัว
- เหยี่ยวแดง (ไฟ35/เลือด248) 2 ตัว
- เหยี่ยวขาว (ลม39/เลือด276) 2 ตัว
- จ้าวเหยี่ยว (ดิน46/เลือด319) 2 ตัว
3.เดินชิดขวา มาพิกัด X:1232 Y:797 เกิดการต่อสู้ขึ้น
- งูซน (ดิน109/เลือด1087) 1 ตัว
- จ้าวงูร้อยปี (ไฟ91/เลือด3561)1 ตัว
- งูพ่นพิษ (ดิน173/เลือด4822) 1 ตัว
- งูกินเน่า (ไม่มี118/เลือด4420)1 ตัว
- งูพิษ (ดิน63/เลือด424) 1 ตัว
- งูใยไผ่เขียว (ลม35/เลือด248)1 ตัว
- งูจงอาง (ดิน38/เลือด271) 1 ตัว
- งูดำ (ดิน42/เลือด295)1 ตัว
- งูพิษไฟ (ดิน57/396) 1 ตัว
- งูกระดองเต่า (ดิน45/314) 1 ตัว
4.เมื่อชนะเดินขึ้นไปด้านบนเกิดการต่อสู้อีกครั้ง
- เจ้าแห่งเสือร้าย (ไม่มี108/เลือด4732)1 ตัว
- เสือร้าย (ไม่มี92/เลือด3605) 9 ตัว
5.กลับไปคุยกับ นายพรานเฒ่า เลือกข้อ 1 จากนั้นไปหา
- หนังเหยี่ยว ดรอปจากทหารดาบอูหวน (ไฟ 24) ที่ดินแดนหิมะหลูหลงโขว่(แมปที่ทำเควสสกิลหลบหนี)
    อีกที่คือ เปิดได้จากหีบในบ้านซ้ายล่างสุดเผ่าซงหนูใต้ เขตปิ้งโจว 
- เศษหนังหมาป่า ดรอปจากทหารหมาป่า (ดิน 20) ที่ป่าหลีหยาง เขตจี้โจว
- หนังเสือดาว ดรอปจากค่ายโจมตี (ลม 151) เขตไซเป่ย (นอกด่าน) (เพิ่มเติม: องครักษ์เสือดำ ดิน163 และนักรบหมู่บ้าน ดิน170 เครดิต: คุณ SezunA) 
- หนังเสือเหลียว ดรอปจากพ่อค้าอูชุน (ดิน 131) ที่ทะเลทรายชงหลิ่งบนเส้นทางสายไหม(ซ้ายสุดของเขตแดนตะวันตกในป่าทะเลทราย)
- หนังสัตว์ป่า หาได้ข้างกระท่อมที่รับเควสแมปนี้(เชิงเขาง๊อไบ๊ เขตอี้โจว)
- หนังเสือขาว ดรอปจากทหารทวนซงหนู (ลม 96) สามารถเดินเจอได้ที่เขตไซเป่ย
- เศษหนังสัตว์ เปิดจากกล่องที่ว่าการเมืองชั่งตั่ง เขตปิ้งโจว
- หนังเตียวลาย ดรอปจากทหารเจียวจื่อ (ไฟ 65) ที่ป่าฝนเจียวจื่อ เขตเจียวโจว
6.เมื่อหาของมาให้ นายพรานเฒ่า จนครบแล้ว จะได้รับ เท้าแปดมังกร 
เราจะต้องใส่รองเท้าแปดมังกรเพื่อไปสู้กับเสือ
- เจ้าแห่งเสือร้าย (ไม่มี108/เลือด4732) 1 ตัว
- เสือร้าย (ไม่มี92/เลือด3605) 9 ตัว
7.ไปไม้เทพง่อไบ๊ จะเจอฮูหยินค่ายเล็กเค้าจะให้เราไปที่ทะลสาบง่อไบ๊ 
8.ไปที่ทะลสาบง่อไบ๊ จะเจอผู้เฒ่าผมขาว ให้เราถอดรองเท้าแปดมังกรให้ผู้เฒ่าผมขาวเค้าจะให้เลือกระหว่าง 
-รองเท้าเก้ามังกรที่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น
-รองเท้าเก้ามังกรที่มีพลังปัญญาเพิ่มขึ้น
ถ้าเลือก รองเท้าเก้ามังกรที่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น จะต้องหาผลึกลิขิตเซียน 5 ชิ้น(ดรอปจากทหารหมีเสือ ที่ยอดเขาเทียนต้าง เขตอี้โจว)
ถ้าเลือก รองเท้าเก้ามังกรที่มีพลังปัญญาเพิ่มขึ้น จะต้องหาแผ่นควบคุมเวลา5 ชิ้น (ดรอปจากลิงปากแดงที่ป่าฝนฝูถ่ง เขตหลิ่งหนาน)