เควสความคิดถึงของโจสิด(ชุดยาวผาแยก ปัญญา+26 โจมตี -4+สุ่มธาตุตาม2 เวล60 จุติ)


เควส ความคิดถึงของโจสิด

เงื่อนไข ผู้เล่นจุติ เลเวล25+

สถานที่ หอนกยูง เขตจี้โจว

รางวัล ชุดยาวผาแยก(ปัญญา+26 โจมตี -4+สุ่มธาตุตาม2 เวล60 จุติ)

1.ไปหาโจสิดที่หอนกยูง


2.ไปที่ตำหนักเพื่อพูดคุยกับเจินมี่

3.กลับไปยังห้องของโจสิดอีกครั้งเพื่อพูดคุย รับปากช่วยเหลือ

4.ไปที่ถนนใหญ่เยี่ยเฉิง เพื่อพูดคุยกับอาเคอ ค้นหาและเก็บรวบรวม ไม้สนดำ (ป่าเฉาเกอ-คนมู่จู๋) แผ่นไผ่เหลือง (ในห้องเหวยเหวย) อย่างละ 1 ชิ้น

5.ไปที่ห้องของเจินมี่ที่อยู่บนหอนกยูง เพื่อมอบพิณแก่เจินมี่ ก็จะได้รับขลุ่ยหยกเจินมี่


6.กลับไปพูดคุยกับโจสิด ก็จะถือว่าทำเควสสำเร็จ