เควสเป้าชูช่วยแม่(ชุดไวจุติเลเวล60 สุ่มธาตุ)


เควสเป้าชูช่วยแม่

เงื่อนไข ผู้เล่นจุติ เลเวล25+
สถานที่ หมู่บ้านสานเป่ยเขตกวนจง
รางวัล ชุดช่องไวสำหรับจุติใหม่(สุ่มธาตุ)ระดับ60

1.ไปที่หมู่บ้านสานเป่ย เขตกวนจง

2.คุยกับคนงานแร่

3.ไปบ้านถ้ำ หาเป้าชูคุย


4.ไปที่กระท่อมหญ้าในถ้ำ หาเป้าเฉิง


5.ไปที่ถ้ำเฉิงเป่ย หาขุนพต้ากังพูดคุย จะมีการต่อสู้


6.ไปที่ถ้ำเฉิงเป่ย หาทหารปีศาจดาบ พูดคุย จะมีการต่อสู้
7.ไปที่ถ้ำเฉิงเป่ย หานักสู้เหลือง พูดคุย จะมีการต่อสู้
8.คุยกับเป้าชูเพื่อรับรางวัล