ชุด int108 ปัญญา41 ไว-5(ขุนพลใส่ได้)
เควสศึกเซียงหยาง=>เควสลิบองวางแผนยึดจิงโจว=>เควสสวีห่วงออกช่วย=>เควสเสื้อขาวข้ามลำน้ำ=>เควสศึกนองเลือดฝานเฉิง=>เควสยอดแผนของลิบอง=>เควสกวนอูสำแดงศักดิสิทธิ์
 


เควส ศึกเซียงหยาง
เงื่อนไข -
สถานที่ ตำหนักใหญ่ เมืองเฉิงตู เขตอี้โจว
รางวัล EXP (0.5%) และ ขนมไข่กรอบ 30 ชิ้น

ขั้นตอน
1. รับเควสกับขงเบ้ง ที่ตำหนักใหญ่ เมืองเฉิงตู
2. จากนั้น ให้เราไปยัง เมืองเจียงหลิง
3. ไปที่เวทีคัดทหารคุยกับทหารนายกอง แล้วคุยกับเฟ่ยซือ จากนั้นเลือกคำสนทนา (2, 3, 1)
4. ตามกวนอูไปที่ป่าเซี่ยนซาน ให้คุยกับ กวนอู ที่อยู่ด้านในกระโจมทหารเซี่ยนซาน
5. เดินเข้าวาปทางด้านซ้ายบนไป
6. เมื่อเข้าแมพมา เดินไปบริเวณพิกัด X1762 Y955 จะพบไจ๋หยวน จากนั้นเข้าฉากต่อสู้
(ให้กดกันไว้ 3 เทิร์นจะจบการต่อสู้เอง (ห้ามหนี หรือชนะ)
- ไจ๋หยวน ธาตุไฟ LV.116 HP1274
- ทหารเสือพ่น ธาตุดิน LV.142 HP1406 จำนวน 5 ตัว
7. เดินมาด้านล่างบริเวณพิกัด X1992 Y1656 จะพบแฮหัวชุน และเข้าฉากต่อสู้ (ให้ทำแบบเดิมอีก)
8. ออกจากวาปขวาล่างลงมา และไปที่พิกัด X589 Y472 จะพบแฮหัวชุนอีกครั้ง
9. เมื่อคุยจบ ให้เข้าวาปกลับไปที่หน้ากระโจมอีกครั้ง จะพบกวนอูที่พิกัด X1762 Y955 และเข้าฉากต่อสู้
- แฮหัวชุน ธาตุไฟ LV.92 HP 681
- ทหารเสือพ่น ธาตุดิน LV.142 HP1406 จำนวน 4 ตัว
- ทหารขนป่า ธาตุไฟ LV.149 HP1479 จำนวน 5 ตัว
10. เมื่อสู้จบให้เดินมาทางซ้าย พิกัด X904 Y1094 จะพบ ไจ๋หยวน และเข้าฉากต่อสู้
- ไจ๋หยวน ธาตุไฟ LV.116 HP1274
- ทหารเสือพ่น ธาตุดิน LV.142 HP1406 จำนวน 2 ตัว
- ทหารขนป่า ธาตุไฟ LV.149 HP1479 จำนวน 7 ตัว
11. เดินกลับไปหากวนอูที่กระโจม กวนอูก็จะให้ของรางวัลเรามา

 


เควส ลิบองวางแผนยึดจิงโจว
เงื่อนไข เควสก่อนหน้า - ศึกเซียงหยาง
สถานที่ ค่ายไฉซาง เขตเจียงตง
รางวัล EXP (0.5%) ยายอดครีม 20 อัน

ขั้นตอน
1. รับเควสกับซุนกวน ที่ค่ายไฉซาง เขตเจียงตง
2. จากนั้นเดินทางไปที่ค่ายผาแดง (ค่ายน้ำง่อก๊ก)
3. เดินไปบริเวณพิกัด X1622 Y855 จะพบลิบองยืนอยู่
4. คุยกับลิบองจนจบแล้วกลับไปหาซุนกวนที่ค่ายไฉซางอีกคร ั้ง
5. จากนั้นเดินทางไปที่ค่ายผาแดง เดินไปที่พิกัดเดิม คุยกับลิบองจนจบ
6. เมื่อคุยจบแล้ว ให้กดคุยซ้ำอีกครั้ง จะได้รับ จดหมาย มา 1 ฉบับ
7. นำจดหมายไปให้ซุนกวนที่ค่ายไฉซาง ลิบองจะออกมาให้เลือกภาระกิจ 1 ใน 3 อย่าง ให้เราไปทำ
•1. เสื้อผ้าที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้า - หา "ไหมเจียงหนาน" 20 ชิ้น
•2. แพที่ซ่อนทหารได้ - หา "ไม้สักเสฉวน" 20 ชิ้น
(ตีดรอบจาก นักรบเจิ้นหยวน ธาตุน้ำ LV.55 ที่ป่าไผ่อิงชวน เขตเหยี่ยนโจว หรือ
หยวนซานจื่อ ธาตุน้ำ LV.70 ที่ยอดเขาหวนหยวน เขตซื่อลี่)
•3. ฝึกทหารโจมตีจิงโจว - รับทหาร ไปฝึกจน LV.60 (เว้นที่ว่างขุนพล 1 ช่อง)
8. เมื่อเลือกทำภารกิจเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรางวัล


เควส สวีห่วงออกช่วย
เงื่อนไข เควสก่อนหน้า - เควสลิบองวางแผนยึดจิงโจว
สถานที่ ตำหนักใหญ่ เมืองเฉิงตู เขตอี้โจว
รางวัล EXP (0.5%) และ (สุ่ม) ดาบสลักมังกร LV.111 ATK+28 หรือ ดาบเก้าห่วง LV.114 ATK+29

ขั้นตอน
1. รับเควสกับเล่าปี่ ตำหนักใหญ่ เมืองเฉิงตู เขตอี้โจว
2. แล้วเดินทางไป ป่าอันเล่อ เขตเจียงตง เดินอยู่แถวหน้าฮัวโต๋จะพบจุดรับเควส
3. คุยจบแล้วเดินวนอีกครั้งตรงจุดรับเควสที่เดิม ฮัวโต๋จะเข้ากลุ่มเรามา (เว้นที่ว่างขุนพล 1 ช่อง)
4. เดินทางไปที่ ค่ายฝานเฉิง ที่หน้ากระโจมฝานเฉิงจะพบ กวนผิง ยืนอยู่
5. คุยกับกวนผิง จบแล้วเข้าไปในกระโจม
6. คุยกับกวนผิงในกระโจม ฮัวโต๋จะให้หามีดเล็กมาให้
7. มีดเล็กในที่นี้คือ "ดาบแหลม" (ดาบไม่มี LV +โจมตี2)
8. ออกไปนอกกระโจม จะพบบทสนทนาที่หน้ากระโจม คุยจนจบแล้วกลับเข้าไปในกระโจมอีกครั้ง
9. คุยกับกวนผิง จนจบ
10. เดินทางไปยัง ค่ายฝานเฉิง (เข้าวาปทางซ้ายบน) เดินไปบริเวณที่มีรั้วไม้ด้านซ้ายพิกัด X1481 Y1000
11. จะพบบทสนทนา และต้องเข้าต่อสู้
- สวีห่วง ธาตุไฟ LV.132 HP1698
- ขุนพลเฝ้าเมือง ธาตุน้ำ LV.146 HP1448 จำนวน 3 ตัว
12. เดินขึ้นไปทางด้านขวาบน ที่รั้วไม้อีกแห่ง พิกัด X3192 Y455
13. จะพบบทสนทนา คุยจนจบแล้วไปที่ หน้าค่ายทหาร ด้านซ้ายบนสุด เพื่อต่อสู้
- สวีห่วง ธาตุไฟ LV.132 HP1698 เสริม สวีห่วงโกรธ ธาตุไฟ LV.132 HP5149
- สวีซาง ธาตุไฟ LV.132 HP5488
- หลี่เจี้ยน ธาตุไฟ LV.132 HP5149
- ขุนพลเฝ้าเมือง ธาตุน้ำ LV.146 HP1448 จำนวน 7 ตัว
14. เมื่อสู้จบแล้ว ให้กลับไปยังบริเวณหน้าค่ายอีกครั้ง กวนผิงจะปรากฏตัวขึ้นมา
15. คุยกับกวนผิงเพื่อจบเควส แล้วก็จะได้รางวัลมา


เควส เสื้อขาวข้ามลำน้ำ
เงื่อนไข เควสก่อนหน้า - เควสสวีห่วงออกช่วย
สถานที่ ค่ายไฉซาง เขตเจียงตง
รางวัล (สุ่ม) น้ำแข็งอรุณ (จิต+11) 1 ชิ้น หรือ ถุงแพรรอบคอบ

ขั้นตอน
1. รับเควสกับซุนกวน ที่ค่ายไฉซาง เขตเจียงตง
2. คุยกับซุนกวน และลิบองจนจบ จะได้รับ "ชุดพ่อค้า" มา 1 ชิ้น
3. ไปที่ค่ายผาแดง บริเวณพิกัด X1702 Y795
4. ให้ใส่ "ชุดพ่อค้า" เอาไว้ แล้วคุยกับลกซุน จะได้ "พ่อค้าลกซุน" มาเข้ากลุ่ม (เว้นที่ว่างขุนพล 1 ช่อง)
5. จากนั้นให้ไปที่ หอควัน คุยกับทหารด้านหน้า เมื่อคุยจบแล้ว จะปรากฏเวลา 5 นาที ด้านบนของจอ
6. ให้รอจนเวลาหมด สามารถเปลี่ยนเป็นชุดปกติได้(หากออกจากหอควันจะถือว่ าเควสล้มเหลว ต้องกลับไปเริ่มใหม่ทั้งหมด)
7. เมื่อครบ 5 นาทีแล้ว ให้เดินหาจุดเควสบริเวณหน้าวาร์ป โดยจะต้องตั้งค่าให้พ่อค้าลกซุนออกรบด้วย
8. จะพบลกซุนปรากฏตัวมาบอกให้เริ่มโจมตีได้ (ถ้าหลังจาก 5 นาทีแล้ว ไม่เดินเข้าไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เควสอาจจะล้มเหลวเช่นกัน)
9. จากนั้นจะเข้าฉากต่อสู้
- ทหารหอควัน ธาตุลม LV.133 HP6308 จำนวน 2 ตัว
10. เดินเข้าไปในกระโจมทหารอันแรก (ขวามือ) เพื่อต่อสู้
- ทหารหอควัน ธาตุลม LV.133 HP6308 จำนวน 5 ตัว
11. ออกจากกระโจมทหาร แล้วเดินเข้าไป ที่กระโจมหลังที่ 2 (ค่ายขุนนาง) เพื่อต่อสู้
- หวางฝู่ ธาตุลม LV.74 HP548
- ยอดทหารหอควัน ธาตุน้ำ LV.134 HP6351 จำนวน 5 ตัว
- ทหารหอควัน ธาตุลม LV.133 HP6308 จำนวน 4 ตัว
12. เมื่อต่อสู้หมดแล้ว ลกซุนจะออกมาให้รางวัลกับเรา

 


เควส ศึกนองเลือดฝานเฉิง
เงื่อนไข เควสก่อนหน้า - เควสเสื้อขาวข้ามลำน้ำ
สถานที่ กระโจมทหารฝานเฉิง (ฝ่ายวุยก๊ก) เขตจิงเป่ย
รางวัล EXP (0.5%) และ จอบหินกรวด LV.105 Atk+18

ขั้นตอน
1. รับเควสกับโจหยิน ที่กระโจมทหารฝานเฉิง (ฝ่ายวุยก๊ก) เขตจิงเป่ย
2. รับเควสแล้ว เดินออกมาจากกระโจมไปทางด้านขวาล่าง
3. จะพบกับสวีห่วง และกวนอู เมื่อคุยจบแล้ว จะเข้าฉากต่อสู้
- กวนอู ธาตุลม LV.135 HP1643
- ทหารจิงโจว ธาตุลม LV.75 HP572 จำนวน 9 ตัว
4. สู้จบแล้ว ตามกวนอูไปที่ กระโจมฝานเฉิง (ฝั่งจ๊กก๊ก) เดินไปบริเวณรั้วไม้ด้านหน้าค่าย เพื่อต่อสู้
- เลี่ยวฮั่ว ธาตุลม LV.88 HP676
- อีจี๋ ธาตุลม LV.77 HP565
- ทหารกวน ธาตุลม LV.130 HP2775 จำนวน 6 ตัว
5. เมื่อสู้จบ ให้เดินเข้าไปยังรั้วไม้ด้านใน เพื่อต่อสู้
- โจวชาง ธาตุลม LV.121 HP1255
- หม่าเหลียง ธาตุลม LV.92 HP754
- ทหารม้ากวน ธาตุน้ำ LV.150 HP3490 จำนวน 8 ตัว
6. ตามเข้าไปถึงหน้ากระโจมจะพบกวนอู เพื่อต่อสู้
- กวนอู ธาตุลม LV.135 HP1643
- กวนผิง ธาตุลม LV.104 HP1118
- ทหารกวน ธาตุลม LV.130 HP2775 จำนวน 4 ตัว
- ทหารม้ากวน ธาตุน้ำ LV.150 HP3490 จำนวน 4 ตัว
7. สู้จบแล้วจึงได้รับรางวัลจากโจโฉ

 


เควส ยอดแผนของลิบอง
เงื่อนไข เควสก่อนหน้า - เควสศึกนองเลือดฝานเฉิง
สถานที่ เมืองเจียงหลิง เขตจิงเป่ย
รางวัล ยาน้ำอาโล จำนวน 50 ชิ้น (SP+211)

ขั้นตอน
1. รับเควสกับลิบอง ที่เมืองเจียงหลิง เขตจิงเป่ย
2. เมื่อเดินเข้าเมืองจะพบลิบอง ให้เข้าไปคุยแล้วจะได้รับ "ทหารกวน" เข้ากลุ่มมา 1 คน (เว้นที่ว่างขุนพล 1 ช่อง)
3. พาทหารกวนเดินให้ทั่วเมืองเจียงหลิงตามจุดดังนี้ นายน้อยเซี่ย เสี่ยวเหม่ย ในบ้านธรรมดา(ปู้ลู่, ซิ่วซิ่ว) พอออกมาหน้าบ้านทหารกวนจะให้เราพากลับไปหาลิบองที่ปร ะตูเมือง
4. เดินทางไปที่ ป่าไม่เฉิง (ซ้ายบน จากเมืองเจียงหลิง)
5. ด้านใน เดินขึ้นด้านบน พบ เจี่ยงซิน คุยแล้วเข้าฉากต่อสู้ ให้กดหนีออกมา
6. เดินไปทางซ้ายล่าง คุยกับเจี่ยงซินอีกครั้ง ต้องสู้กับกวนอู เอาชนะให้ได้
- กวนอู ธาตุลม LV.135 HP1643
- กวนผิง ธาตุลม LV.104 HP1118
- ทหารกวน ธาตุลม LV.130 HP2775 จำนวน 4 ตัว
7. สู้จบแล้วเดินขึ้นด้านบน คุยกับเจี่ยงซินอีกครั้ง สู้กับ
- กวนอู ธาตุลม LV.135 HP1643
- กวนผิง ธาตุลม LV.104 HP1118
- หม่าเหลียง ธาตุลม LV.121 HP1255
- ทหารม้ากวน ธาตุน้ำ LV.150 HP3490 จำนวน 4 ตัว
- ทหารกวน ธาตุลม LV.130 HP2775 จำนวน 3 ตัว
เสริม
- กวนผิงกล้าหาญ ธาตุลม LV.170 HP4803 วิชาย่อเล็ก,มายาโจมตีต่อเนื่อง,หมอกภูผา
- กวนอูโกรธ ธาตุลม LV.185 HP4938 วิชาขยายใหญ่,หมอกภูผา,พลังสายฟ้าสะเทือน
8. เมื่อสู้เสร็จก็จะได้รับรางวัลมา


เควส กวนอูสำแดงศักดิ์สิทธิ์
เงื่อนไข เควสก่อนหน้า - ยอดแผนของลิบอง
สถานที่ เขาบู๊ตึ๊ง เขตจิงเป่ย
รางวัล เสื้อปัญญา LV.108 INT+41 AGI-5 ธาตุ+3

ขั้นตอน
1. รับเควสกับไต้ซือผู่จิง ที่ยอดเขาบู๊ตึ๊ง เขตจิงเป่ย
2. คุยจบให้เดินออกมา ตรงหน้าวาร์ปจะพบบทสนธนาอีกรอบ
3. จากนั้นจะต้องไปที่หมู่บ้านซินเหยี่ย เมื่อเดินเข้าไปในหมู่บ้านจะต้องต่อสู้กับ
- เฉิงหวงน้อย ธาตุดิน LV.130 HP27366 จำนวน 10 ตัว
4. จากนั้นต้องไปที่เมืองหว่านเฉิง เขตเหยี่ยนโจว เมื่อเดินเข้าไปในเมืองจะต้องต่อสู้กับ
- เฝยอี๋น้อย ธาตุน้ำ LV.130 HP27366 จำนวน 10 ตัว
5. สถานที่ต่อไปคือถ้ำเซียนตู๋ ซึ่งทางเข้าอยู่ภายในเมืองหว่านเฉิงนี้เอง
6. เดินเข้าไปในถ้ำระหว่างทางจะพบการต่อสู้ครั้งแรกดังน ี้
- เฉิงหวงน้อย ธาตุดิน LV.130 HP27366 จำนวน 10 ตัว
เสริม เฉิงหวงน้อย ธาตุดิน LV.130 HP27366 จำนวน 10 ตัว
7. เดินต่อไปทางด้านบน แล้วเข้าวาร์ปที่อยู่ตรงกลาง จะพบการต่อสู้อีกครั้ง
- เฝยอี๋น้อย ธาตุน้ำ LV.130 HP27366 จำนวน 10 ตัว
เสริม เฝยอี๋น้อย ธาตุน้ำ LV.130 HP27366 จำนวน 10 ตัว
8. หลังจากชนะ เดินต่อไปทางด้านบนจะพบการต่อสู้ครั้งสุดท้าย แต่คราวนี้ก่อนจะสู้จะต้องเลือกตอบคำถามก่อนดังนี้
เลือกข้อ 1 จะต้องสู้กับ - ยักษ์เฉิงหวง ธาตุไฟ LV.160 HP33603
- เฉิงหวงน้อย ธาตุดิน LV.130 HP27366 จำนวน 7 ตัว
เสริม เฉิงหวงน้อย ธาตุดิน LV.130 HP27366 จำนวน 5 ตัว
เลือกข้อ 2 จะต้องสู้กับ - ยักษ์เฝยอี๋ ธาตุลม LV.160 HP33603
- เฝยอี๋น้อย ธาตุน้ำ LV.130 HP27366 จำนวน 7 ตัว
เสริม เฝยอี๋น้อย ธาตุน้ำ LV.130 HP27366 จำนวน 5 ตัว
เลือกข้อ 3 จะต้องสู้กับ - ยักษ์เฝยอี๋ ธาตุลม LV.160 HP33603
- ยักษ์เฉิงหวง ธาตุไฟ LV.160 HP33603
- เฉิงหวงน้อย ธาตุดิน LV.130 HP27366 จำนวน 3 ตัว
- เฝยอี๋น้อย ธาตุน้ำ LV.130 HP27366 จำนวน 2 ตัว
เสริม เฉิงหวงน้อย ธาตุดิน LV.130 HP27366 จำนวน 3 ตัว
เฝยอี๋น้อย ธาตุน้ำ LV.130 HP27366 จำนวน 2 ตัว
11. กลับไปหาไต้ซือผู่จิงที่เขาบู๊ตึ๊ง จะได้รับรางวัลตามคำตอบที่เลือกไว้ก่อนสู้รอบสุดท้าย ดังนี้
เลือกตอบข้อ 1 จะได้รับ ชุดไผ่ยมโลก Lv.108 ปัญญา+41 ว่องไว-5 ธาตุไฟ+3
เลือกตอบข้อ 2 จะได้รับ ชุดส้มยมโลก Lv.108 ปัญญา+41 ว่องไว-5 ธาตุลม+3
เลือกตอบข้อ 3 จะได้รับ ชุดเหมยยมโลก Lv.108 ปัญญา+41 ว่องไว-5 ธาตุดิน+3 หรือ ชุดไม้ยมโลก Lv.108 ปัญญา+41 ว่องไว-5 ธาตุน้ำ+3 (สามารถเลือกได้) และ ตราเทพปกป้อง