วิธีขายของจากบอท

การตั้งค่าให้บอทขายของอัตโนมัติ สามารถทำได้ แต่ต้องนำตัวละครไปไว้ที่เมืองไป่ตี้ เขตอี้โจว เท่านั้น ถ้าขายของที่อื่นจะลอยเข้าคุกแทน ขอให้ผู้เล่นระวังด้วย

1.เดินทางไปที่เขตอี้โจว โดยจุดหมายอยู่ที่เมืองไป่ตี้

2.เข้าวาปทางด้านบนของแมพช่องเขาถวีถาง

3.เอาตัวละครไปวางใกล้ๆคนขายอุปกรณ์

4.ล็อคเอ๊าตัวละคร แล้วไปออนไลน์ในบอท แล้วไปที่แทปตามภาพ

5.ล็อคเอ๊าตัวละคร แล้วไปออนไลน์ในบอท แล้วไปที่แทปตามภาพ