คำนวณโบนัสขุนพลจุติ 2
เลเวลก่อนจุติ 1 (ขั้นต่ำ 30)
เลเวลก่อนจุติ 2 (ขั้นต่ำ 60)
โบนัสสเตตัสหลังจุติ 2 แต้ม
คำนวณโบนัสขุนพลจุติ 1
เลเวลก่อนจุติ 1 (ขั้นต่ำ30)
โบนัสหลังจุติ 1
คำนวณโบนัสผู้เล่นจุติ 2
เลเวลก่อนจุติ 1 (ขั้นต่ำ 120)
เลเวลก่อนจุติ 2 (ขั้นต่ำ 60)
โบนัสสเตตัสหลังจุติ 2 แต้ม
โบนัสสกิลหลังจุติ 2 แต้ม
คำนวณโบนัสผู้เล่นจุติ 1
เลเวลก่อนจุติ 1 (ขั้นต่ำ 120)
โบนัสสเตตัสหลังจุติ 1 แต้ม
โบนัสสกิลหลังจุติ 1 แต้ม