TS ONLINE by Arfeii

เริ่มต้นเก็บเลเวล 4 ตัวป่าด่านหูกวน (หลังด่านจี้โจวไปปิ้งโจว) ดิน 34 sp+hp 1:1


ปิ้งโจว
ป่าเหอตง ดิน 51 spเยอะ
*ออก 3-4 ตัว

ป่าเกาตู ดิน 62 sp เยอะ
*ออก 3-4 ตัว

ป่าเกาตู น้ำ 68 hp ล้วน
*ออก 3-4 ตัวเจียวโจว

ป่าฝนจงซู่ ไฟลม 70-71 sp เยอะ

บึงเกาเหลียง น้ำดิน 71-72 sphp


ป่าไหวอัน ดินลม 73-74 sp เยอะ


ป่ากว่างซิ่น ไฟน้ำ 75-76 sp เยอะ


ป่าฝนหลังเพี่ยน ดิน 84 sp เยอะแดนตะวันตก

ทะเลทรายชั่นชั่น ลม 85 sphp
ทะเลทรายชั่นชั่น น้ำ 86 sphp


ช่องเขาหลิ่วจง ลม 90 spน้อยช่องเขาหลิ่วจง ดิน 91 spเยอะ


ทะเลทรายเชอซือ ไฟ 91 spน้อย


ช่องเขาหลิ่วจง ไฟ 95 hpล้วน


ทะเลทรายเชอซือ ดิน 96 sphp


ทะเลทรายอีอู้หลู น้ำ 100 spน้อย


ช่องเขาอีเหอ ไฟ 100 spน้อย


ทะเลทรายอีอู้หลู ดิน 101 spเยอะ


ช่องเขาอีเหอ ลม 101 spเยอะ


ทะเลทรายหวีเถียน ดิน 109 spน้อย
*ออก 3-4 ตัว


ช่องเขาจวีเอ่อ น้ำ 115 spเยอะ
*ออก 3-4 ตัว
ทะเลทรายชาเชอ ลมไฟ 125-126 spเยอะ*spน้อยทะเลทรายซูเล่อ ลมน้ำ 130-131 spเยอะ


จิงหนัน
ป่าไหลหยาง เสี่ยวเว่ย ลม 143 sp เยอะ

หนานจง
ป่าาฝนผานเจียง น้ำน้ำ 136-138 spเยอะ


ป่าหินทูหลง ลม 140 spน้อย


เขาจู๋ซาน น้ำ 148 sp น้อย
*ทะลุถ้ำเขาจู๋ซานไป


สนามรบหุบเจี๋ยซาน ไฟน้ำ 158-160 sp+sphp
*มี2จุด ชั้น1และชั้น3

เหลียงโจว


ภูเขาดินเจียถิง น้ำ 137 spน้อย
*ออก 3-4 ตัว


ทะเลทรายอวี้เหมิน น้ำ 174 spเยอะ

อี้โจวช่องเขาฉวีถาง น้ำ 121 sp น้อย
*เข้าทางแผนที่ 8 ค่าย


ยอดเขาเทียนค้าง น้ำ 171 sp น้อย
ยอดเขาเทียนค้าง น้ำลม 171-172 sp เยอะป่าท่าจง ไฟ 177 spน้อย
ป่าท่าจง ลม 178 spเยอะ


ป่าท่าจง น้ำ 179 spน้อย


ป่าท่าจง ลม 180 spเยอะ

**********************