ขอเริ่มต้นด้วยการอารัมภบทคร่าวๆเรื่อง Script ที่ใช้ในการบอทโดดเควสก่อน
ในตัวบอทจะมีสคริปให้ใช้อยู่ ซึ่งจะมีคำสั่งหลักๆอยู่ 5 คำสั่งดังนี้

1. ClickNPC – คลิ๊ก NPC เลขที่กำหนดในแผนที่ปัจจุบัน
2. S.Click – คลิ๊กเพื่อคุยเท่ากับจำนวนครั้งที่กำหนด
3. Choice – เลือกตอบตามข้อที่กำหนด
4. WarpPortal – เข้าวาปเลขที่กำหนด
5. Confirm – คำสั่งยืนยันไม่ให้จบเควส

ตัวอย่าง
0 ClickNPC 4
0 S.Click 23
1 Confirm
1 ClickNPC 99
1 ClickNPC 99

ตามตัวอย่างที่ 1 คำสั่งจะมี 5 ชุด แต่ละชุดจะมี 3 ส่วน ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างถ้าเอาความหมายของแต่ละชุดคำสั่งมารวมกันจะได้ว่าเกมจะมี Action หรือการกระทำของตัวละครในเกมที่กระทำต่อเควส เท่าที่เจอเวลาทำเควสแล้วสู้ Action มันจะมี 4 อย่างหลักๆ คือ

1. เดินเข้าด่าน > สู้
2. เดินเข้าไปใกล้ๆ npc > คุย > สู้
3. คุยกับ npc > สู้
4. คุยกับ npc > npc อีกตัวนึงออกมาให้คุย > สู้

ถ้าจะเริ่มต้นโดดเควสตามข้อ 1 ให้
1. ใช้ คำสั่ง WarpPortal เพื่อเข้าไปตำแหน่งที่สามารถวาปไปฉากอื่นได้ (หมายเลขวาปสามารถหาโดยใช้ WPE)
2. ใช้ S.Click ในการกดคุยเพื่อ comfirm dialog เวลาคุย (ถ้ามี)

ถ้าจะเริ่มต้นโดดเควสตามข้อ 2 ให้
1. ใช้ คำสั่ง WarpPortal เพื่อเข้าไปตำแหน่งที่ถูกกำหนดว่าเข้ามาแล้วจะมี NPC ปรากฏตัวขึ้น (หมายเลขวาปสามารถหาโดยใช้ WPE)
2. ใช้ S.Click ในการกดคุยเพื่อ comfirm dialog เวลาคุย (ถ้ามี)

ถ้าจะเริ่มต้นโดดเควสตามข้อ 3 ให้
1. ใช้ คำสั่ง ClickNPC เพื่อคุยกับ NPC (หมายเลข NPC สามารถหาโดยใช้ WPE)
2. ใช้ S.Click ในการกดคุยเพื่อ comfirm dialog เวลาคุย (ถ้ามี)

ถ้าจะเริ่มต้นโดดเควสตามข้อ 4 ให้
1. ใช้ คำสั่ง ClickNPC เพื่อคุยกับ NPC (หมายเลข NPC สามารถหาโดยใช้ WPE)
2. ใช้ S.Click ในการกดคุยเพื่อ comfirm dialog เวลาคุย (ถ้ามี)
3. ใช้ คำสั่ง ClickNPC เพื่อคุยกับ NPC อีกตัว (หมายเลข NPC สามารถหาโดยใช้ WPE) หรือ ใช้ คำสั่ง WarpPortal เพื่อเข้าไปตำแหน่งที่ถูกกำหนดว่าเข้ามาแล้วจะสามารถคุยกับ NPC อีกตัวได้ (หมายเลขวาปสามารถหาโดยใช้ WPE)
4. ใช้ S.Click ในการกดคุยเพื่อ comfirm dialog เวลาคุย (ถ้ามี)

การหาเลข npc

1)โหลดโปรแกรม wpe pro มาไว้ในเครื่อง
2)เปิดเกม เปิดโปรแกรม wpe
3)ที่หน้าต่าง wpe ตรง target program เลือกไปที่ ตัว alogin
4)ตั้งค่าแถบ view>option ให้ติ๊กถูกเฉพาะ send sendto
5)ล็อกอินเกม
6)ไปที่ลำดับการคุยเควสอันดับแรก
7)กลับมาที่ wpe กดปุ่ม start logging (ปุ่ม play)
8)คุยกับ npc ลำดับแรก (แค่กดคลิกnpc ทีเดียวพอ)
9)กลับมาที่ wpe กดปุ่ม stop
10)จะได้แพคเก็ตมา ให้หา packet ขนาด 8bytes
11)หน้าตาจะประมาณนี้ 59 EA A9 AD B9 AC AF AD
12)ตัวที่ผม highlights ไว้ คือลำดับของ npc ในแผนที่ ในที่นี้ AF = 2 โดยที่

AC = 1 AF = 2 AE = 3 A9 = 4 A8 = 5 AB = 6
AA = 7
A5 = 8
A4 = 9
A7 = 10
A6 = 11
A1 = 12
A0 = 13
A3 = 14
A2 = 15
BD = 16
BC = 17
BF = 18
BE = 19
B9 = 20
B8 = 21
BB = 22
BA = 23
B5 = 24
B4 = 25
B7 = 26
B6 = 27
B1 = 28
B0 = 29

13)ได้เลข npc แล้ว